Under EESK:s plenarsession den 27 januari presenterade Portugals premiärminister António Costa prioriteringarna för landets EU-ordförandeskap. Portugal, som har placerat den sociala agendan högst upp på sitt ordförandeskapsprogram, har bett EESK att bidra med sin sakkunskap i sju frågor som är av avgörande betydelse för EU:s framtid.

Under mottot ”Nu ska vi uppnå en rättvis, grön och digital återhämtning” kommer ordförandeskapet att fokusera på tre huvudprioriteringar: främja en återhämtning som stimuleras av klimatomställningen och digitaliseringen, genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stärka Europas oberoende samtidigt som unionen förblir öppen gentemot omvärlden.

”Dessa prioriteringar ligger fullt i linje med kommitténs egna prioriteringar: vi verkar för ett ekonomiskt välmående EU som är socialt inkluderande och miljömässigt hållbart”, underströk EESK:s ordförande Christa Schweng.

”Kampen mot covid-19-pandemin har visat på det mervärde som Europeiska unionen innebär. Såväl påbörjandet av vaccineringsprocessen som godkännandet av den fleråriga budgetramen och programmet Next Generation EU har väckt en känsla av hopp och gett ny mening åt ordet ’gemenskap’”, betonade António Costa.

Det portugisiska ordförandeskapets centrala evenemang kommer att vara det sociala toppmötet, som enligt planerna kommer att äga rum den 7 maj i Porto.

”Det huvudsakliga målet med toppmötet är att ge stark politisk drivkraft åt den handlingsplan som kommissionen kommer att lägga fram i mars och att verkställa den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som är det bästa vaccinet mot sociala skillnader, populism och rädsla”, påpekade premiärministern.

Han framhöll också att det portugisiska ordförandeskapet räknar med EESK:s viktiga bidrag till och aktiva deltagande i arbetet med att uppnå detta grundläggande mål. Ordförandeskapet har bett EESK att bidra med sin sakkunskap i sju frågor som är av avgörande betydelse för EU:s framtid. (mr)