Na plenarnom zasjedanju EGSO-a 27. siječnja portugalski predsjednik vlade António Costa predstavio je prioritete predsjedanja svoje zemlje EU-om. Portugal je postavio socijalni program na sam vrh prioriteta svog predsjedanja i zatražio stručno mišljenje EGSO-a o sedam tema ključnih za budućnost EU-a.

Pod geslom „Vrijeme je za rezultate: pravedan, zelen i digitalan oporavak”, predsjedništvo će se usredotočiti na tri glavna prioriteta: promicanje oporavka potaknutog klimatskom i digitalnom tranzicijom, provedba europskog stupa socijalnih prava i jačanje autonomije Europe uz istodobno zadržavanje otvorenosti prema svijetu.

„Ti se prioriteti savršeno uklapaju u prioritete našeg Odbora: zalažemo se za EU koji uživa u ekonomskom prosperitetu i koji je socijalno uključiv i ekološki održiv“, izjavila je predsjednica EGSO-a Christa Schweng.

„Borba protiv pandemije COVID-a 19 iznijela je na vidjelo dodanu vrijednost koju predstavlja naša Europska unija. Početak kampanje cijepljenja, s jedne strane, i usvajanje višegodišnjeg financijskog okvira i programa Next Generation EU, s druge, daju nam razloga za nadu, a i novo značenje riječi ‘zajednica’“, istaknuo je premijer Costa.

Središnje događanje portugalskog predsjedanja bit će socijalni samit koji bi se trebao održati 7. svibnja u Portu.

„Glavni je cilj tog samita dati snažan politički poticaj akcijskom planu koji će Komisija predstaviti u ožujku i provesti stup socijalnih prava EU-a, kao najbolji lijek protiv socijalne nejednakosti, populizma i straha“, naglasio je.

Portugalski premijer također je izjavio da za postizanje tog važnog cilja portugalsko predsjedništvo računa na ključan doprinos i aktivno sudjelovanje EGSO-a. Portugalsko predsjedništvo zatražilo je stručno mišljenje EGSO-a u vezi sa sedam tema ključnih za budućnost EU-a. (mr)