Déanaimis beart de réir briathair agus bainimis brí nua as an bhfocal “pobal”

An 27 Eanáir, chuir António Costa, Príomh-Aire na Portaingéile, tosaíochtaí Uachtaránacht a thíre ar an Aontas Eorpach i láthair ag seisiún iomlánach CESE. Tá an clár sóisialta curtha ag an bPortaingéil go barr chlár oibre Uachtaránacht na Portaingéile agus d’iarr sí ar CESE a shaineolas a roinnt ar sheacht bpríomhábhar a bhaineann le todhchaí an Aontais Eorpaigh.

Faoin mana “Déanaimis beart de réir briathair: téarnamh cothrom, glas agus digiteach”, tá trí ardtosaíocht sainaitheanta ag an Uachtaránacht: an téarnamh a chur chun cinn trí leas a bhaint as an aistriú aeráide agus as an aistriú digiteach; Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme; agus neamhspleáchas na hEorpa a neartú ach í a choimeád oscailte don domhan mór san am céanna.

“Tá na tosaíochtaí sin ag teacht leis na tosaíochtaí atá againn inár gCoiste: tá Aontas á mholadh againn a bheadh faoi bhláth go heacnamaíoch, cuimsitheach go sóisialta agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de,” a dúirt Christa Schweng, Uachtarán CESE.

“Is léir ón gcomhrac in aghaidh phaindéim COVID-19 gur fiúntach an acmhainn atá againn san Aontas Eorpach. Ar lámh amháin, tá an próiseas vacsaínithe faoi lán seoil, agus, ar an lámh eile, ceadaíodh an creat airgeadais ilbhliantúil (CAI) agus an clár “Next Generation EU”, tionscadail atá tar éis misneach a athmhúscailt ionainn uilig, agus brí nua a bhaint as an bhfocal ‘pobal’,” a dúirt an Príomh-Aire Costa go diongbháilte.

Is é an Cruinniú Mullaigh Sóisialta a bheidh mar phríomhócáid ag Uachtaránacht na Portaingéile, cruinniú atá beartaithe don 7 Bealtaine in Porto.

Thug an Príomh-Aire an méid seo chun suntais freisin: “Is é príomhchuspóir an chruinnithe seo ugach mór polaitiúil a thabhairt don Phlean Gníomhaíochta a chuirfidh an Coimisiún Eorpach i láthair i mí an Mhárta agus Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme toisc gurb é sin an vacsaín is fearr sa chomhrac in aghaidh na héagothroime sóisialta, an phobalachais agus na heagla.”

Dúirt sé freisin go raibh Uachtaránacht na Portaingéile ag súil le hobair mhór agus rannpháirtíocht ghníomhach ó CESE leis an bpríomhchuspóir sin a bhaint amach. Tá Uachtaránacht na Portaingéile ag tathant ar CESE a shaineolas a roinnt ar sheacht bpríomhábhar a bhaineann le todhchaí an Aontais Eorpaigh. (mr)