Στις 27 Ιανουαρίου, ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας António Costa παρουσίασε τις προτεραιότητες της πορτογαλικής Προεδρίας στην ΕΕ κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ. Η Πορτογαλία τοποθέτησε το κοινωνικό θεματολόγιο στην κορυφή του προγράμματος της Προεδρίας της και ζήτησε από την ΕΟΚΕ να προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη της επί επτά βασικών θεμάτων για το μέλλον της ΕΕ.

Με σύνθημα «Ώρα για αποτελέσματα: μια δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη», η Προεδρία θα επικεντρωθεί σε τρεις μείζονες προτεραιότητες: προώθηση της ανάκαμψης με τη βοήθεια της κλιματικής και της ψηφιακής μετάβασης· υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· και ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης, διατηρώντας την παράλληλα ανοικτή στον κόσμο.

«Οι προτεραιότητες αυτές απηχούν απόλυτα τις προτεραιότητες της ΕΟΚΕ: υποστηρίζουμε μια ΕΕ οικονομικά ευημερούσα, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και περιβαλλοντικά βιώσιμη», δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Christa Schweng.

«Η καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 απέδειξε την προστιθέμενη αξία που προσδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωσή μας. Η έναρξη της διαδικασίας εμβολιασμού, αφενός, και η έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και του προγράμματος «Next Generation EU», αφετέρου, άνοιξαν την πόρτα στην ελπίδα και προσέδωσαν νέο νόημα στη λέξη “κοινότητα”», τόνισε ο κ. Costa.

Η κεντρική εκδήλωση της πορτογαλικής Προεδρίας θα είναι η κοινωνική σύνοδος κορυφής, η οποία είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Πόρτο στις 7 Μαΐου.

«Μείζων στόχος της είναι να δώσει ισχυρή πολιτική ώθηση στο σχέδιο δράσης που θα παρουσιάσει η Επιτροπή τον Μάρτιο και να θέσει σε εφαρμογή τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων της ΕΕ, το καλύτερο εμβόλιο κατά της κοινωνικής ανισότητας, του λαϊκισμού και του φόβου», υπογράμμισε ο κ. Costa.

Ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι, για την επίτευξη αυτού του θεμελιώδους στόχου, η πορτογαλική Προεδρία βασίζεται στη ζωτική συμβολή και την ενεργό συμμετοχή της ΕΟΚΕ. Η Πορτογαλία ζήτησε από την ΕΟΚΕ να προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη της επί επτά βασικών θεμάτων για το μέλλον της ΕΕ. (mr)