skupina Zaměstnanci v EHSV

Loni v prosinci proběhla v EHSV výstava Mezinárodní organizace práce, na níž byly k vidění nejlepší kresby ze soutěže MOP zachycující trýznivou situaci lidí, kteří jsou na různých místech světa lapeni v tenatech nucené práce. 

Mezinárodní organizace práce (MOP) odhaduje, že v roce 2021 dosáhl počet lidí vykonávajících nucenou práci šokující výše – 27,6 milionu.

Dotčené osoby jsou rozličnými formami zastrašování nuceny pracovat proti své vůli. Je jim například záměrně zadržována mzda, vyhrožuje se jim propuštěním, musejí nedobrovolně žít v izolaci nebo čelí fyzickému a sexuálnímu násilí. A v tomto výčtu by se dalo pokračovat. Tento jev existuje na celém světě a v důsledku pandemie COVID-19 nabyl ještě strašlivějších rozměrů. Nejvíce jsou ohroženy děti, ženy a pracovníci z řad migrantů. Podle odhadů MOP je mezi oběťmi nucené práce 11,8 milionu žen a dívek a více než 3,3 milionu dětí.

Jenže fakta a čísla nevypovídají o jejich individuálních osudech. Proto se EHSV na popud předsedy skupiny Zaměstnanci Olivera Röpkeho rozhodl uspořádat ve spolupráci s MOP ve svých prostorách výstavu, na níž byly k vidění nejlepší kresby ze soutěže MOP líčící situaci lidí, kteří jsou v různých částech světa nuceni pracovat v takovýchto nepřijatelných podmínkách. 

Iniciativy tohoto typu skýtají příležitost zamyslet se nad tím, jak tuto škodlivou praktiku zcela vymýtit. Jednou z cest je napravit stávající deficit v oblasti důstojnosti práce v neformální ekonomice, jak upozornila MOP. EHSV v současnosti připravuje stanovisko, které se zabývá zákazem uvádění produktů pocházejících z nucené práce na unijní trh a jehož zpravodajem je Thomas Wagnsonner ze skupiny Zaměstnanci. Předseda této skupiny Oliver Röpke během slavnostního zahájení zdůraznil: „Smyslem této výstavy je nejenom vyobrazit útrapy obětí nucené práce, ale také ukázat, čeho můžeme dosáhnout, jestliže společně podnikneme rázné kroky. A to se již děje. Z tohoto důvodu jsme vyzvali všechny členské státy, aby ratifikovaly protokol z roku 2014 k Úmluvě MOP o nucené práci.“ (mg)