ETSK:n työntekijät-ryhmä

ETSK:ssa joulukuussa järjestetyssä ILO:n näyttelyssä oli esillä parhaita piirroskuvia ILO:n kilpailusta. Ne kertoivat koskettavaa tarinaa pakkotyöhön eri puolilla maailmaa joutuneista ihmisistä. 

ILO:n vuoden 2021 arvioiden mukaan huimat 27,6 miljoonaa ihmistä oli pakkotyössä.

Ihmisiä painostetaan eri tavoin tekemään työtä vasten tahtoaan, esimerkiksi pidättämällä tarkoituksellisesti heidän palkkansa, uhkailemalla erottamisella, pakottamalla heidät eristyksiin ja harjoittamalla fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa. Keinoja on lukuisia. Ilmiö on laajalle levinnyt kautta maailman, ja covid-pandemia pahensi tilannetta entisestään. Haavoittuvimmassa asemassa ovat lapset, naiset ja siirtotyöläiset. ILO:n arvioiden mukaan pakkotyötä tekevien ihmisten kokonaismäärästä 11,8 miljoonaa on naisia ja tyttöjä. Kaikista pakkotyötä tekevistä yli 3,3 miljoonaa on lapsia.

Luvut eivät kuitenkaan kerro niiden takana olevien ihmisten tarinaa. Tästä syystä työntekijät-ryhmän puheenjohtaja Oliver Röpke teki aloitteen näyttelyn järjestämisestä ETSK:ssa yhteistyössä ILO:n kanssa. Näyttelyyn oli koottu parhaita piirroskuvia ILO:n kilpailusta. Ne kertoivat eri puolilla maailmaa sietämättömiin työoloihin joutuneiden ihmisten kokemuksista. 

Tällaiset aloitteet herättävät meidät pohtimaan toimia, joilla voitaisiin tehdä loppu tästä vitsauksesta esimerkiksi ratkaisemalla kysymys ihmisarvoisen työn puuttumisesta epävirallisessa taloudessa, kuten ILO on kehottanut tekemään. Työntekijät-ryhmän esittelijä Thomas Wagnsonner laatii parhaillaan ETSK:n lausuntoa pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä unionin markkinoilla. Työntekijät-ryhmän puheenjohtaja Oliver Röpke totesi näyttelyn avajaisissa: ”Tämä näyttely tuo esille pakkotyötä tekevien ahdingon, ja se saa meidät tarkastelemaan, mitä voisimme saavuttaa tekemällä yhteistyötä ja ryhtymällä päättäväisiin toimiin – ja me todella ryhdymme toimiin. Toivommekin, että EU:n jäsenvaltiot ratifioivat pakollista työtä koskevaan ILO:n sopimukseen vuonna 2014 tehdyn pöytäkirjan!” (mg)