Af EØSU's Arbejdstagergruppe

En ILO-udstilling, der i december sidste år kunne ses hos EØSU, viste de bedste tegneserietegninger fra en ILO-konkurrence. Tegningerne fortæller de rystende historier om mennesker overalt i verden, der er fanget i tvangsarbejde. 

Ifølge ILO's skøn for 2021 var hele 27,6 mio. mennesker udsat for tvangsarbejde.

Mennesker udsættes for alle former for intimidering, der tvinger dem til at arbejde mod deres vilje, såsom forsætlig tilbageholdelse af løn, trusler om afskedigelse, tvungen indespærring samt fysisk og seksuel vold. Listen er meget lang. Fænomenet er udbredt i hele verden, og situationen er blevet forværret under covid-19-pandemien. Den mest sårbare gruppe udgøres af børn, kvinder og vandrende arbejdstagere. Ifølge ILO's skøn tegner kvinder og piger sig for 11,8 mio. af det samlede antal tvangsarbejdere. Over 3,3 mio. af alle personer i tvangsarbejde er børn.

Men fakta og tal fortæller ikke hele den menneskelige historie, der ligger bag. Derfor besluttede EØSU at afholde en udstilling på initiativ af Oliver Röpke, formand for Arbejdstagergruppen, i samarbejde med ILO. Udstillingen viste en samling af de bedste tegneserietegninger fra en ILO-konkurrence, der videreformidler det, som personer, der er tvunget til at arbejde under disse uacceptable vilkår overalt i verden, oplever. 

Et initiativ som dette får os til at overveje, hvordan der kan sættes en stopper for denne skændsel. Et muligt tiltag er bekæmpelse af manglen på anstændigt arbejde i den uformelle økonomi, som ILO har opfordret til. En EØSU-udtalelse under udarbejdelse af ordfører Thomas Wagnsonner fra Arbejdstagergruppen har fokus på forbuddet mod produkter fremstillet ved tvangsarbejde på EU-markedet. "Selv om denne udstilling tydeligt viser den svære situation, som personer i tvangsarbejde befinder sig i, afsøger den også, hvad vi kan gøre, hvis vi arbejder sammen og griber til handling – og det er netop, hvad vi gør", fastslog Oliver Röpke, formand for Arbejdstagergruppen, ved åbningen af udstillingen. "Derfor ønsker vi, at alle EU's medlemsstater ratificerer 2014-protokollen til ILO's konvention om tvangsarbejde!", tilføjede han. (mg)