Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

SDO izstādē, kas pagājušā gada decembrī notika EESK, varēja aplūkot labākos SDO konkursam iesniegtos zīmējumus, kuros attēloti piespiedu darbam pakļauto cilvēku drūmie stāsti no visas pasaules. 

Starptautiskās Darba organizācijas 2021. gada aplēses liecina, ka piespiedu darbā ir iesaistīti 27,6 miljoni cilvēku.

Cilvēki ir pakļauti visa veida iebiedēšanai – piemēram, tīšai algu ieturēšanai, atlaišanas draudiem, piespiedu ieslodzīšanai, fiziskai un seksuālai vardarbībai – un tiek piespiesti strādāt pret savu gribu. Šis saraksts ir ļoti garš. Šī parādība ir plaši izplatīta visā pasaulē, un Covid pandēmijas ietekmē situācija ir pasliktinājusies. Visneaizsargātākie ir bērni, sievietes un migrējošie darba ņēmēji. SDO aplēses liecina, ka no kopējā piespiedu darbam pakļauto cilvēku skaita 11,8 miljoni ir sievietes un meitenes. No visiem piespiedu darba veicējiem vairāk nekā 3,3 miljoni ir bērni.

Tomēr fakti un skaitļi pilnībā neatspoguļo viņu cilvēcisko stāstu. Tāpēc pēc Darba ņēmēju grupas priekšsēdētāja Oliver Röpke iniciatīvas un sadarbībā ar SDO Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā tika rīkota izstāde. Tajā varēja aplūkot labākos SDO konkursam iesniegtos zīmējumus, kas atspoguļo to cilvēku pieredzi, kuri visā pasaulē pakļauti šādiem nepieļaujamiem darba apstākļiem. 

Šādas iniciatīvas aicina mūs apsvērt, kādus pasākumus var veikt, lai šo postošo tendenci izbeigtu, piemēram, novērst pienācīgas kvalitātes darbvietu trūkumu neoficiālajā ekonomikā, kā to ierosinājusi SDO. Topošajā EESK atzinumā, ko gatavo Darba ņēmēju grupas ziņotājs Thomas Wagnsonner, galvenā uzmanība ir veltīta centieniem aizliegt Savienības tirgū tādus produktus, kuri ražoti, izmantojot piespiedu darbu. Darba ņēmēju grupas priekšsēdētājs Oliver Röpke izstādes atklāšanā teica: “Šī izstāde skaidri liecina par piespiedu darbam pakļauto cilvēku grūtībām, bet tajā arī pētīts, ko varam darīt, strādājot kopā un stingri rīkojoties, — un mēs patiešām rīkojamies. Tāpēc mēs vēlamies, lai visas ES dalībvalstis ratificētu SDO Piespiedu darba konvencijas 2014. gada protokolu!” (mg) (mg)