EHSV se připojuje k záměru EU obnovit vztahy se Spojenými státy

15. prosince se v návaznosti na prezidentské volby v USA sešel monitorovací výbor EHSV Transatlantické vztahy, aby znovu navázal pevné partnerství s občanskou společností této země.

Již zanedlouho nastoupí do úřadu nově zvolený americký prezident. Po značném oslabení vztahů, k němuž došlo v posledních letech, tak mají EU a Spojené státy jedinečnou příležitost obnovit své partnerství a přátelství založené na společných demokratických hodnotách, společné minulosti a společných zájmech.

15. prosince se uskutečnila schůze monitorovacího výboru EHSV Transatlantické vztahy, jejímž účelem bylo oživit dialog občanské společnosti. Na dálku se jí zúčastnili také poslanec Evropského parlamentu Radosław Sikorski a člen Kongresu USA William Hurd.

Radosław Sikorski upozornil na to, že mezilidské kontakty a rozsáhlejší spolupráce občanské společnosti mají v rámci nové transatlantické agendy stěžejní význam. Uvedl rovněž, že „mezi politikou uplatňovanou EU a Spojenými státy sice i nadále existují rozdíly, avšak s pomocí dobré vůle, rovných podmínek a důvěry se nám podaří vykročit správným směrem“.

William Hurd se jednoznačně vyslovil pro vedení transatlantického dialogu: „Amerika nemůže svou přední roli zastávat sama. Musíme dát najevo, že jsme schopni vytvářet aliance.“ EU a USA podle něj musí bezpodmínečně spolupracovat vzhledem ke skutečnosti, že se na mezinárodní scéně stále důrazněji prosazuje Čína.

Peter Chase, vedoucí výzkumný pracovník Německého Marshallova fondu Spojených států, poukázal na to, že se transatlantické hospodářské vztahy musí řídit ambiciózní strategií: „Silná ekonomika podpoří rozvoj občanské společnosti, analytických středisek, podniků a investic.“

Matthias Jørgensen, zástupce Generálního ředitelství pro obchod v Evropské komisi, představil její novou transatlantickou agendu a vyzval USA, aby se připojily ke snaze vybudovat po pandemii COVID-19 zdravější, bezpečnější, prosperující a demokratičtější svět a společnými silami ochránit naši planetu, technologie, obchod a normy.

Garrett Workman, vrchní ředitel pro evropské záležitosti v Obchodní komoře USA, uvedl: „Obchod bude hrát zásadní roli při napravování řady chyb, jichž se americká politika dopustila v uplynulých několika letech.“

EHSV na schůzi rovněž představil ambiciózní projekt s názvem „Budování mostů napříč Atlantikem“, který má zviditelnit to, jakou úlohu hraje v obnoveném transatlantickém partnerství občanská společnost a jak výrazně jej ovlivňuje. Jeho cílem je propojit lidi a jejich aktivity a zajistit, aby se v tomto okamžiku, kdy je o to důležitější se dohodnout a nalézt řešení, na obou březích Atlantiku dostalo sluchu liberálním názorům. (at)