Efter valet i USA sammanträdde EESK:s uppföljningskommitté för transatlantiska förbindelser den 15 december i avsikt att återupprätta ett starkt partnerskap med det amerikanska civila samhället.

Strax innan den nya amerikanska presidentens mandatperiod inleds har EU och Förenta staterna ett unikt tillfälle att efter de senaste årens kraftiga bakslag förnya partnerskapet och vänskapen med utgångspunkt i gemensamma demokratiska värden, en gemensam historia och gemensamma intressen.

I syfte att återuppta dialogen med det civila samhället anordnade EESK:s uppföljningskommitté för transatlantiska förbindelser den 15 december ett sammanträde i virtuell närvaro av Europaparlamentsledamoten Radosław Sikorski och den amerikanska kongressledamoten William Hurd.

Radosław Sikorski underströk att det är mycket viktigt med direkta personkontakter och ett mer robust samarbete med det civila samhället i enlighet med den nya transatlantiska agendan. ”De politiska skillnaderna mellan EU och USA har inte försvunnit, men god vilja, lika villkor och förtroende är en bra start”, menade han.

William Hurd stödde helhjärtat den transatlantiska dialogen: ”Ett USA som leder innebär inte ett USA som står ensamt. Vi måste visa att vi är kapabla att bygga upp allianser.” Mot bakgrund av att Kina gör sig allt mer gällande internationellt betonade han att det är nödvändigt att EU och Förenta staterna samarbetar.

Peter Chase, forskare vid German Marshall Fund of the United States, påpekade att en ambitiös strategi är av avgörande betydelse för de transatlantiska ekonomiska förbindelserna: ”En stark ekonomi har positiva återverkningar på det civila samhället, tankesmedjor, företag och investeringar.”

Matthias Jørgensen från Europeiska kommissionens generaldirektorat för handel redogjorde för kommissionens nya transatlantiska agenda och uppmanade Förenta staterna att ansluta sig till kampen för en friskare, säkrare, välmående och mer demokratisk värld efter covid-19 och att arbeta tillsammans inom teknik, handel och standarder samt med att skydda vår planet.

Garrett Workman, överdirektör för europeiska frågor vid amerikanska handelskammaren, ansåg att ”handel är grunden för att ställa till rätta en rad fel som begåtts i amerikansk politik under de senaste åren”.

EESK presenterade vidare ”Att bygga broar över Atlanten”, ett ambitiöst projekt som lyfter fram det civila samhällets roll och betydelsen av dess genomslag på det förnyade transatlantiska partnerskapet. Projektet syftar till att sammanföra människor och deras verksamheter samt att göra liberala röster hörda på båda sidor av Atlanten vid en tidpunkt då det är viktigare än någonsin att finna en gemensam grund och ta fram lösningar. (at)