„Бъдещето не е предопределено и ходът на пандемията от COVID-19 е в нашите ръце“

Интервю с д-р Ханс Хенри Клуге, регионален директор за Европа на Световната здравна организация.

Какво е според Вас въздействието на ваксинационната кампания в Европа?

От 4 февруари 2021 г. насам броят на ваксинираните срещу COVID-19 в световен мащаб е надхвърлил броя на потвърдените случаи на заразени с вируса от началото на епидемията. До момента, 17 юни, в Европа са поставени над 477 милиона дози ваксини срещу COVID-19.

Данните показват, че е постигнат голям напредък: процентите на хоспитализираните и смъртните случаи намаляват, особено в държавите с висок процент на ваксинация сред по-възрастното население. Това показва не само, че ваксините работят, но и че стратегията за ваксиниране първо на най-застрашените, както беше посочено от световния и регионалния консултативен комитет и изпълнено в европейския регион на СЗО, работи – за да бъдат спасени човешки животи, облекчена тежестта върху здравните системи и за да се излезе от острия стадий на пандемията възможно най-бързо.

Макар ваксинацията да играе важна роля за намаляване на броя на хоспитализираните и на смъртните случаи, трябва да продължим да бъдем предпазливи, защото дори човек да е ваксиниран, пак може да се зарази и да предаде вируса. Трябва да продължим да спазваме доказаните мерки в областта на общественото здраве и социалната сфера, като същевременно ускорим темпа на ваксинацията.

Много важно послание, което бих искал да споделя, е, че бъдещето не е предопределено и че ходът на пандемията от COVID-19 е в нашите ръце, тъй като се определя от действията на всеки един от нас и на обществото като цяло.

Каква е ситуацията в световен мащаб?

Едно от основните послания е, че се нуждаем от повече справедливост. Ваксините намаляват случаите на тежка заболеваемост и смърт в държавите, които са облагодетелствани да разполагат с достатъчно количества от тях, за да ваксинират най-уязвимите, а предварителните резултати сочат, че ваксините могат да доведат и до намаляване на разпространението на вируса. Шокиращата разлика по отношение на достъпа до ваксини в световен мащаб остава един от най-големите рискове пред прекратяването на пандемията.

Към момента 77% от всички дози ваксини в световен план са поставени едва в 10 държави. Трябва да положим повече усилия, за да гарантираме справедливото достигане на ваксините до отделните държавите и тяхното население.

Друго послание, свързано с първото, е че солидарността е от ключово значение. Сега е моментът да покажем пълна солидарност и подкрепа, за да гарантираме, че никой няма да бъде изоставен. Целта ни трябва да бъде постигане на висок процент на ваксинация във всяка една държава, като започнем с тези, които са изложени на най-голям риск, така че да направим голяма крачка напред към връщане към нормалното ни ежедневие.

На 74-та световна здравна асамблея генералният директор на СЗО призова държавите да подкрепят масовото ваксиниране на поне 10% от населението на всяка държава до септември и стремежа към достигането на целта от поне 30% ваксинирани до края на годината. Като глобална общност, ангажирана с общественото здраве, всички трябва да положим повече усилия.

Какво научихме от кризата и как бихме могли да бъдем по-добре подготвени в бъдеще?

Фокусът на 74-та световна здравна асамблея, която се проведе от 24 май до 1 юни, беше върху прекратяването на пандемията от COVID-19 и подготовката за следващата пандемия. Нещо по-важно — това беше огромно колективно усилие за извличане на поуки от настоящата пандемия.

СЗО възложи провеждането на няколко независими проучвания и панели, които да предоставят насоки на световната здравна общност с цел по-добра обща реакция при избухването на пандемии или други извънредни ситуации от международно значение, свързани с общественото здраве.

Във всички проучвания бяха отправени категорични и ясни препоръки за активно участие на СЗО при бъдещи извънредни ситуации, свързани с общественото здраве. Сега трябва да превърнем препоръките в реалност. Това ще бъде основна задача, която ще изиска повсеместен политически и финансов ангажимент, за постигането на ясна обща цел — спасяване на повече човешки животи, предотвратяване на загубата на препитание и постигане на справедливост в реакцията ни при пандемии.

Бяха отправени предложения за нов международен договор за пандемиите с цел по-добра готовност и реакция при пандемии. Този въпрос ще бъде обсъден на специална сесия на СЗО, която ще се проведе през ноември.

За европейския регион създадох „комисия Монти“ — паневропейска комисия по въпросите на здравето и устойчивото развитие, чиято цел е да преосмисли политическите приоритети в контекста на пандемиите. В комисията участват бивши държавни ръководители, учени и икономисти, ръководители на здравни и социални институции и лидери от бизнес средите и финансовите институции от целия регион. Нейната цел ще бъде извличане на поуки от начините, по които здравните системи на отделните държави реагираха на пандемията от COVID-19, и отправяне на препоръки за инвестиции и реформи за подобряване на устойчивостта на системите за здравеопазване и социални грижи;

Как ЕС подкрепя глобалните и регионалните усилия в борбата срещу COVID-19?

В световен мащаб ЕС е един от най-важните партньори на Организацията на обединените нации (ООН).

Процесът на присъединяване към ЕС е основен двигател за провеждането на реформи и източник на мотивация за правителствата да постигнат напредък в редица законодателни и политически области. Инвестиционните пакети на ЕС ще бъдат основен стимул за привличането на повече публични и частни инвестиции в Западните Балкани и Източното партньорство, включително в сектора на здравеопазването, от страна на европейски и международни финансови институции. Оценяваме също така инвестициите на ЕС в здравеопазването чрез предоставянето на финансиране и съвместни действия с Регионалния офис на СЗО за Европа (СЗО/Европа) в държави извън ЕС. 

По време на пандемията (и в периода след нея) СЗО/Европа участва в изграждането на партньорства и съвместни стратегии с ООН и ЕС с цел: насърчаване на процеса на присъединяване към ЕС в Западните Балкани и укрепване на демократичното и икономическото пространство в съседните на ЕС държави.

СЗО/Европа се стреми да използва водещата си роля в здравеопазването за активно съгласуване, подкрепа и ускоряване на стратегическите партньорства и сътрудничество в европейските подрегиони като крайъгълен камък на напредъка ни в областта на здравеопазването към изпълнението на Европейската работна програма за периода 2020—2025 г. и постигането на целите за устойчиво развитие до 2030 г.