От 24 февруари 2022 г. насам Украйна се противопоставя на руското нашествие в страната. В допълнение към военната и финансовата помощ, която идва от цял свят, европейското и украинското граждански общества работят заедно, за да помогнат на бедстващите общности. В този епизод на „Гледната точка на обикновените хора“ поканихме някои от техните представители да ни разкажат своите истории.

 

От 24 февруари 2022 г. насам Украйна се противопоставя на руското нашествие в страната. В допълнение към военната и финансовата помощ, която идва от цял свят, европейското и украинското граждански общества работят заедно, за да помогнат на бедстващите общности. В този епизод на „Гледната точка на обикновените хора“ п...Повече

От 24 февруари 2022 г. насам Украйна се противопоставя на руското нашествие в страната. В допълнение към военната и финансовата помощ, която идва от цял свят, европейското и украинското граждански общества работят заедно, за да помогнат на бедстващите общности. В този епизод на „Гледната точка на обикновените хора“ поканихме някои от техните представители да ни разкажат своите истории.

Елена Калистру, член на Европейския икономически и социален комитет, обяснява как и защо много румънски граждани помагат на бягащите украинци да намерят подслон и храна. Тя говори и за ролята на ЕИСК, който с помощта на своята мрежа успява бързо да установи механизми, за да помогне на най-слабите.

Марта Барандий, основател на НПО „Promote Ukraine“, със седалище в Брюксел и в Киев, ни представя украинска гледна точка за ситуацията. Тя ни разказва за това как работата ѝ се е променила с избухването на войната, колко важна е ролята на гражданското общество и как украинският народ никога няма да се предаде в лицето на нашественика.

Накрая, Бартош Виелински, заместник-редактор на „Gazeta Wyborcza“ говори за последиците от войната за Полша и за това как полският народ възприема нов подход към явлението бежанци. Той обяснява например как училищната система приветства и помага на младите украинци. (tk)

Свиване