Vid sin plenarsession i juli välkomnade EESK företrädare från kandidatländernas civilsamhällesorganisationer och tillkännagav initiativet att utse ”hedersledamöter från utvidgningsländerna” och bjuda in dem att delta i kommitténs dagliga samrådsarbete.

Det första konkreta steget mot detta mål togs i juli vid EESK:s plenarsession, där man höll en debatt om det civila samhällets betydelse i EU:s utvidgningsprocess. EESK:s ordförande Oliver Röpke har också undertecknat ett samförståndsavtal med regionala samarbetsrådet (RCC) för att påskynda det civila samhällets och ungdomars strukturerade engagemang för att främja fred och välstånd i sydöstra Europa.

Kommissionsledamoten med ansvar för grannskap och utvidgning, Olivér Várhelyi, lovordade EESK:s initiativ för ”hedersledamöter från utvidgningsländerna” som ett sätt att se till att utvidgningspolitiken fortsätter att stå högt upp på EU:s dagordning. 

Moldaviens premiärminister Dorin Recean påpekade att detta nya initiativ från EESK var lägligt och skulle stärka samarbetet med det civila samhället i Moldavien. 

Majlinda Bregu, generalsekreterare för regionala samarbetsrådet, noterade: ”Vi i regionala samarbetsrådet kan inte föreställa oss en samordning av de regionala insatserna i samband med den utmanande gröna agendan för västra Balkan utan vårt rådgivande forum för det civila samhällets organisationer, eller en samordning av insatserna för att uppnå en regional marknad utan att våra handelskammare har en stark röst”. 

Bosko Savkovic, från Serbiens arbetsgivarförbund, berömde det serbiska civila samhället för att det framför sina åsikter, bekämpar utländsk desinformation och påminner Serbiens medborgare om utsikterna till EU-medlemskap. 

Oleksandr Javorskyj från Ukrainas arbetsgivarförbund förklarade: ”Ukrainas beslut att påbörja sin resa mot EU-medlemskap fattades långt innan krigsutbrottet. Ukrainas arbetsmarknadsparter och det civila samhället behöver nu rätt utbildning för att hjälpa dem i EU:s anslutningsprocess.”

Anisa Subashi, vice ordförande för Albaniens fackliga samorganisation, underströk fackföreningarnas roll i att stärka den sociala dialogen, särskild i en tid då den albanska regeringen försöker krympa utrymmet för det civila samhället. 

Såväl Dajana Cvjetkovic, från centrumet för främjande av det civila samhället (Bosnien och Hercegovina), som Daliborka Uljarevic, verkställande direktör för centrumet för medborgarskapsutbildning i Montenegro, stödde det civila samhällets roll i utvidgningsprocessen. ”Vi är ryggraden i vårt samhälle och våra medborgares strävanden. Vi är EU-institutionernas närmaste allierade och detta initiativ kommer att fördjupa vårt samarbete ytterligare ”, förklarade Daliborka Uljarevic. (mt)