ETSK kutsui heinäkuun täysistuntoonsa jäsenehdokasmaiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustajia ja ilmoitti aikomuksestaan nimetä ehdokasmaita edustavia kunniajäseniä, jotka olisivat tervetulleita osallistumaan komitean päivittäiseen lausuntotyöhön

Ensimmäisenä konkreettisena askeleena kohti tätä tavoitetta ETSK keskusteli heinäkuun täysistunnossa kansalaisyhteiskunnan merkityksestä EU:n laajentumisprosessissa. ETSK:n puheenjohtaja Oliver Röpke on myös allekirjoittanut alueellisen yhteistyöneuvoston kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka tarkoituksena on edistää kansalaisyhteiskunnan ja nuorten järjestelmällistä osallistumista rauhan ja vaurauden edistämiseen Kaakkois-Euroopassa.

Naapuruuspolitiikasta ja laajentumisesta vastaava komissaari Olivér Várhelyi kiitteli ETSK aloitetta nimetä kunniajäseniä ehdokasmaista keinona pitää laajentumispolitiikka tärkeällä sijalla EU:n asialistalla. 

Moldovan pääministeri Dorin Recean totesi, että ETSK:n uusi aloite tulee oikeaan aikaan ja vahvistaa yhteistyösuhteita Moldovan kansalaisyhteiskunnan kanssa. 

Alueellisen yhteistyöneuvoston pääsihteerin Majlinda Bregun mukaan alueellinen yhteistyöneuvosto ei voisi koordinoida haasteellista Länsi-Balkanin vihreää toimintaohjelmaa koskevia alueellisia toimia ilman kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden neuvoa-antavaa foorumia tai toimia alueellisten markkinoiden luomiseksi ilman kauppakamarien vahvaa osallistumista. 

Serbian työnantajien liiton edustaja Boško Savković antoi tunnustusta Serbian kansalaisyhteiskunnalle sen aktiivisuudesta, ulkomaisen disinformaation torjumisesta ja EU-jäsenyysnäkymien pitämisestä esillä serbialaisten keskuudessa. 

Ukrainan työnantajien keskusliiton edustaja Oleksandr Javorski totesi Ukrainan päättäneen lähteä EU-jäsenyyteen johtavalle matkalle jo kauan ennen sodan alkamista. ”Ukrainan työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta tarvitsevat nyt oikeanlaista koulutusta EU-jäsenyysprosessin viemiseksi eteenpäin.”

Albanian ammattiyhdistysten liiton varapuheenjohtaja Anisa Subashi korosti ammattiliittojen roolia työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun tiivistämisessä erityisesti aikoina, kun Albanian hallitus on pyrkinyt supistamaan kansalaistoimintaa. 

Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistämiskeskuksen edustaja Dajana Cvjetković ja Montenegron kansalaisvalistuskeskuksen pääjohtaja Daliborka Uljarević kannattivat kansalaisyhteiskunnan roolia laajentumisprosessissa. ”Olemme yhteiskunnan selkäranka ja kansalaistemme toiveiden ilmaisija. Olemme EU:n toimielinten läheisimpiä liittolaisia, ja tämä aloite syventää entisestään yhteistyötämme”, totesi Uljarević. (mt)