Het EESC heeft tijdens zijn zitting in juli vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit de kandidaat-lidstaten van de EU verwelkomd en het initiatief aangekondigd om “ereleden uit de uitbreidingslanden” aan te wijzen. Zij zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de dagelijkse advieswerkzaamheden van het EESC.

Als eerste stap op weg daar naartoe heeft het EESC tijdens de julizitting een debat gehouden over het belang van het maatschappelijk middenveld in het EU-uitbreidingsproces. Ook tekende EESC-voorzitter Oliver Röpke een memorandum van overeenstemming met de Raad voor regionale samenwerking (RCC) om het maatschappelijk middenveld en jongeren op een meer gestructureerde manier te betrekken bij de bevordering van vrede en welzijn in Zuidoost-Europa.

Europees commissaris Olivér Várhelyi voor Nabuurschapsbeleid en Uitbreiding prees het EESC voor zijn initiatief voor ereleden uit de uitbreidingslanden, omdat dit een manier is om de uitbreiding hoog op de EU-beleidsagenda te houden. 

De Moldavische premier Dorin Recean wees erop dat dit nieuwe EESC-initiatief op het juiste moment komt en zal leiden tot nauwere samenwerking met het maatschappelijk middenveld in Moldavië. 

Majlinda Bregu, secretaris-generaal van de RCC, zei: “In de RCC kunnen we ons niet voorstellen dat we ons adviesforum van maatschappelijke organisaties niet zouden betrekken bij onze regionale inspanningen voor de uitdagende groene agenda voor de Westelijke Balkan. Evenmin zouden we onze initiatieven voor een regionale markt niet coördineren zonder goed te luisteren naar onze kamers van koophandel.” 

Bosko Savkovic van de Unie van Servische werkgevers sprak zijn lof uit voor het maatschappelijk middenveld in Servië, dat zich durft uit te spreken, buitenlandse desinformatie probeert te weerleggen en de Serviërs eraan blijft herinneren dat EU-lidmaatschap mogelijk is. 

Oleksandr Yavorskyi van het Oekraïens werkgeversverbond zei: “Allang voordat de oorlog begon heeft Oekraïne ervoor gekozen de weg in te slaan die uiteindelijk moet leiden tot EU-lidmaatschap. De Oekraïense sociale partners en maatschappelijke organisaties hebben nu de juiste ondersteuning nodig in het EU-toetredingsproces.”

Anisa Subashi, vicevoorzitter van het Verbond van Albanese vakverenigingen, benadrukte de belangrijke rol die de vakbonden in zijn land spelen bij het versterken van de sociale dialoog, met name toen de Albanese regering pogingen deed om het maatschappelijk middenveld minder ruimte te geven. 

Dajana Cvjetkovic van het Centrum voor de promotie van het maatschappelijk middenveld uit Bosnië en Herzegovina en Daliborka Uljarevic, uitvoerend directeur van het Centrum voor burgereducatie uit Montenegro, toonden zich voorstanders van de rol die het maatschappelijk middenveld in het uitbreidingsproces speelt. “Wij zijn de ruggengraat van onze samenleving en verwoorden de aspiraties van onze burgers. Wij zijn de trouwste bondgenoten van de EU-instellingen en dit nieuwe initiatief van het EESC zal onze samenwerking verder verdiepen”, aldus Uljarevic. (mt)