Razpoložljivi jeziki:

Dragi bralci!

September, veliko bolj kot januar, doživljam kot novo leto. September zaznamuje konec poletnih počitnic in vrnitev v delovni vsakdan, na sestanke in službene poti, v šolo. Letos to občutim še bolj kot običajno. Stopnje precepljenosti nam dajejo upanje, da se bomo lahko spet gibali po naših regijah in naši celini. Novi vedenjski vzorci nam skupaj s higienskimi praksami omogočajo nov začetek.

Koledar dogodkov

„Vprašanje za ...“

V naši rubriki „Vprašanje za ...“ prosimo člane EESO, da odgovorijo na aktualno vprašanje, ki se nam zdi še posebej pomembno.

Za septembrsko izdajo smo prosili Alaina Coheurja, predsednika strokovne skupine za enotni trg, proizvodnjo in potrošnjo (INT), da nam predstavi svoja razmišljanja o izzivih industrijske strategije.

 

 

Zelena industrijska strategija kot temelj evropskega zelenega dogovora

Nova industrijska strategija, predstavljena v dokumentu Posodobitev nove industrijske strategije iz leta 2020: močnejši enotni trg za okrevanje Evrope (COM(2021) 350 final), ki je bil objavljen 5. maja, je nedvomno eden glavnih izzivov za EU. Države članice lahko sedanjo krizo premagajo samo tako, da ravnajo usklajeno in pri tem nikogar ne zapostavijo, podjetjem pa povrnejo zmožnost ustvarjanja dodane vrednosti, vlaganja v trajnostno prihodnost in ohranjanja/ustvarjanja kakovostnih delovnih mest.

Posebni gost

Vsak mesec vas vabimo, da spoznate osebnost, ki s svojim delom in predanostjo daje navdih drugim.

Septembra je bil naš gost Sébastien Maillard, direktor fundacije Jacques Delors v Parizu. Z nami je delil svoje razumevanje koncepta „evropske pripadnosti“, ki je zlasti pomemben sedaj, v času razprave o prihodnosti Evrope, katere vrhunec bo francosko predsedovanje v prvi polovici leta 2022.

Sébastien Maillard: Ali ste rekli „pripadnost“?

„Pripadnost“ je zadnja od treh ključnih besed, ki jih je napovedalo francosko predsedstvo Sveta EU, vendar tista, ki zbuja največ začudenja. Za kaj gre? Gre za tisti nedoločljiv občutek, zaradi katerega se imate za Evropejca, za zavedanje, da ste s te celine, da ji torej pripadate. Tega ni mogoče ne ukazati ne kupiti. Območja v Franciji, ki so prejela veliko subvencij „iz Bruslja“, niso nujno najbolj navdušena nad Evropo. Vendar je treba ta občutek, pri katerem gre tako za posameznika kot za skupnost, spodbuditi, negovati in mu omogočiti, da dozori.

Novice EESO

Vrhunske raziskave umetne inteligence: 18 % svetovno vodilnih raziskovalcev prihaja iz Evrope, a le 10 % jih tam tudi dela

Jayant Narayan iz Svetovnega gospodarskega foruma je ta podatek izpostavil v razpravi o umetni inteligenci na julijskem plenarnem zasedanju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Opozoril je, da bo Evropa ostala konkurenčna, če bo vlagala v srednje- do dolgoročne ukrepe za ustvarjanje spodbudnega okolja za umetno inteligenco.

Srečanje Fransa Timmermansa in evropskih mladinskih vodij v EESO

Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

V mnenju EESO o strukturiranem sodelovanju mladih na področju podnebja in trajnosti v postopku odločanja EU je bil podan predlog o organizaciji okrogle mize za mlade o podnebju in trajnostnosti, ki naj bi jo gostil Odbor v sodelovanju z Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in mladinskimi organizacijami.

Gospodarstvo, okolje in blaginja ljudi morajo biti v EU po pandemiji COVID-19 tesno povezani

Gospodarska blaginja, skrb za okolje in dobrobit ljudi so lahko in morajo biti tesno povezani. To je bilo glavno sporočilo predsednice EESO Christe Schweng med razpravo na temo Gospodarstvo po pandemiji COVID-19 za vse – na poti do gospodarstva blaginje? Razprava je potekala 7. julija 2021 na plenarnem zasedanju EESO.

Evropa bo imela koristi od dobrega financiranja programa #NextGenerationEU

Dobro delujoča strategija financiranja je ključna pri iskanju sredstev na mednarodnih kapitalskih trgih za okrevanje Evropske unije. EESO v mnenju, ki ga je pripravila Judith Vorbach in je bilo sprejeto na julijskem plenarnem zasedanju, poudarja, da je za nemoteno izvajanje programa NextGenerationEU potrebno ustrezno in trajnostno financiranje ter dobro upravljanje tveganj in nizki stroški izposojanja.

Za odpravo revščine otrok v Evropi je potreben pristop, ki bo zajemal vso družbo

Komisija v svojih najnovejših pobudah o pravicah otrok poziva evropske in nacionalne snovalce politik, naj si prizadevajo za skupno dobro vseh otrok v EU. Pobudi, ki ju EESO pozdravlja, vsebujeta ambiciozen in odločen pristop k zagotavljanju, da noben otrok ne bo diskriminiran.

Gostovanje: EESO poziva k enotnemu območju zaračunavanja v vsej EU

Evropski ekonomsko-socialni odbor je v pred kratkim sprejetem mnenju o predlagani prenovi pravil EU o gostovanju pozval, naj se ljudem v EU, ne glede na to, kje se nahajajo, omogoči uporaba mobilnih telefonov po lokalnih tarifah.

EESO podpira odprto, trajnostno in odločno trgovinsko politiko

Nova trgovinska strategija Komisije prinaša načela zavezanosti, ki bodo EU podprla pri doseganju ciljev notranje in zunanje politike. Poleg tega bo posodobitev Svetovne trgovinske organizacije (STO) ključna za korist prihodnjih generacij.

EESO zadovoljen s prvim srečanjem z argentinskim ekonomsko-socialnim svetom

Prvo srečanje argentinskega ekonomsko-socialnega sveta (ESS) in EESO je organizirala strokovna skupina REX, vodila pa sta ga predsednica EESO Christa Schweng in predsednik argentinskega ESS Gustavo Beliz.

Zunanjo razsežnost migracij je treba trdno umestiti v zunanjo politiko EU

Oblikovanje partnerstev za privabljanje talentov z državami izvora in tranzita je ključna politika, ko gre za obravnavo migracij. Evropa mora spremeniti poudarek zunanje razsežnosti migracijske politike in jo vključiti v širšo geopolitično in geoekonomsko agendo, ki bo ustrezno umeščena med druge politike.

Delodajalci in sindikati skupaj z nevladnimi organizacijami pozivajo: priprave na podnebne spremembe so zdaj nujne

Nova strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam je bistven korak v smeri doseganja podnebne nevtralnosti in odpornosti do leta 2050. Evropska civilna družba odločno podpira zavezo Komisije, da okrepi prizadevanja za prilagajanje na podnebne spremembe, izgradnjo odpornosti, preprečevanje in pripravljenost.

Naj multimodalni tovorni promet postane resničnost

EESO poziva k hitremu izkoriščanju sinergij med civilno, obrambno in vesoljsko industrijo

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) pozdravlja predlagani akcijski načrt EU za sinergije med civilno, obrambno in vesoljsko industrijo. Akcijski načrt lahko okrepi evropsko strateško neodvisnost in tehnološko suverenost, izboljša varnost državljanov ter spodbudi konkurenčnost, gospodarsko rast in zaposlovanje v Evropi. Zato EESO poziva k hitremu, odločnemu in ambicioznemu izvajanju enajstih ukrepov, predstavljenih v akcijskem načrtu.

Novice skupin

Skupina delodajalcev v EESO poziva k sprejetju akta o digitalnem podeželju

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Skupina delodajalcev je na izredni julijski seji pozvala evropskega komisarja za kmetijstvo Janusza Wojciechowskega, naj predlaga akt o digitalnem podeželju.

Akt bi spodbudil razvoj digitalnih tehnologij v kmetijstvu in na podeželskih območjih ter tako izboljšal učinkovitost skupne kmetijske politike in podprl evropski zeleni dogovor in strategijo „od vil do vilic“.

Konferenca o prihodnosti Evrope: upanje in tveganja za prihodnost, ki bi se utegnila prehitro končati

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Konferenca o prihodnosti Evrope je resnično posebna priložnost in ključni trenutek v tako zelo potrebnem oblikovanju pravega evropskega javnega prostora. Za njen uspeh je bistveno vzpostaviti stik z državljani in sodelovati s civilno družbo, sindikati in podjetniškimi organizacijami. Vprašanja, ki bodo obravnavana, obsegajo vse od evropske demokracije do socialne pravičnosti, od delovnih mest do okolja, od migracij do podnebnih sprememb. To so ključni izzivi za sedanjost in prihodnost naše celine in naših držav.

Bančni in finančni sektor sta ključna za trajnostno obnovo in okrevanje po pandemiji COVID-19

Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Komisarka Mairead McGuinness se je na minuli izredni seji skupine Raznolikost Evrope pridružila razpravi o vlogi finančnega in bančnega sektorja pri okrevanju Evrope.

Predsednik skupine Raznolikost Evrope Séamus Boland je v pozdravnem nagovoru predlagal razmislek o vlogi, ki jo lahko imata tradicionalni in alternativni sistem bančništva pri finančnem okrevanju zlasti majhnih socialno naravnanih podjetij, sektorja socialne ekonomije in MSP. Predsednik skupine je menil, da je potreben premik k takšnim sistemom financ in bančništva, ki so bolj prilagojeni potrebam in željam državljank in državljanov.

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

Nova publikacija: Shaping Europe – Recent EESC achievements (Oblikovanje Evrope – Najnovejši dosežki EESO) – letnik 2021

Že od začetka pandemije je imel EESO dejavno vlogo pri oblikovanju politik za odzivanje na krizo zaradi COVID-19 in njeno premagovanje. Hkrati je ohranjal dolgoročen in v prihodnost usmerjen pristop ter si prizadeval za pripravo gospodarstev in družb na realnost po pandemiji COVID-19. V brošuri boste našli primere najnovejših ukrepov in pobud EESO, ki so prispevali k spremembam in vplivali na oblikovanje Evrope.

Na spletni strani EESO vam je na voljo v šestih jezikih (EN, FR, DE, IT, ES in PL): https://www.eesc.europa.eu/sl/our-work/publications-other-work/publications/shaping-europe-recent-eesc-achievements-2021-edition.

V tiskani obliki pa jo lahko naročite tu: vipcese@eesc.europa.eu. (fgr)