Skupina Európsky semester

This page is also available in

Skupina Európsky semester koordinuje, konsoliduje a podporuje prácu, ktorú vykonávajú sekcie EHSV/CCMI v súvislosti s európskym semestrom. Európsky semester je vo svojej podstate každoročným cyklom koordinácie hospodárskej politiky a od roku 2018 je doplnený o činnosti vychádzajúce z Európskeho piliera sociálnych práv. V nadväznosti na hospodársku, sociálnu a politickú krízu v Európe sa semester stal ohniskom diskusií o reformách v Európe. EHSV uznal jeho narastajúci význam a rozhodnutím predsedníctva z 5. decembra 2017 sa rozhodol nahradiť svoj riadiaci výbor pre stratégiu Európa 2020 orgánom, ktorý sa bude zameriavať na európsky semester a bude skúmať návrhy európskej občianskej spoločnosti v oblasti rastu a zamestnanosti.