Humanitárna pomoc členov EHSV Ukrajine

This page is also available in

Zväz podnikateľov a zamestnávateľov, ktorý je mojou organizáciou v Poľsku, a Nadácia Kulských, ku ktorej je pridružená členka EHSV Małgorzata Boguszová, zorganizovali 8. marca 2022 malý, ale rýchly humanitárny konvoj. V tom týždni to bol už druhý taký konvoj. Do ukrajinského Ľvova som dorazil spolu s Małgorzatou Boguszovou a podpredsedom siete Atlas Tomom Palmerom z USA.

Účelom cesty bolo dodať na Ukrajinu lieky a zdravotnícke a hygienické potreby. S dvomi plnými autobusmi sme dorazili na miesto stretnutia dohodnuté s našimi ukrajinskými partnermi, ktorí potom dodané výrobky balia a posielajú tam, kde sú najviac potrebné.

Za poľsko-ukrajinskou hranicou sme míňali veľmi dlhú súvislú kolónu áut a autobusov smerujúcich do Poľska. Potreby súvisiace s evakuáciou civilistov sa žiaľ nezmenšujú, naopak neustále rastú. K 10. marcu 2022 Poľsko už prijalo viac ako 1,5 milióna Ukrajincov.

Na ceste do Ľvova sme prešli niekoľkými kontrolnými miestami. Najväčšie z nich bolo zabezpečené armádou a nachádzalo na samotnom vstupe do mesta. Mesto bolo plné života, pohybovalo sa v ňom veľa ľudí. Bolo v ňom o niekoľko stoviek tisícov ľudí viac ako zvyčajne. Ľvov je v súčasnosti transferovým a logistickým centrom a zabezpečuje podporu strednej a východnej Ukrajine. Na okraji mesta sme sa stretli s naším sprievodcom, ktorý nás zaviedol do logistického strediska. Čakal nás tam tím ľudí, ktorí okamžite začali s vykládkou. Všetky výrobky hneď po vyložení roztriedili a zavedeným spôsobom starostlivo označili. Riadenie jednotlivých činností bolo vynikajúce a som rád, že po skončení práce sme si našli čas pohovoriť si o súčasnej situácii a o najväčších potrebách Ukrajincov. Treba dodať, že obyvatelia Ľvova zostávajú vo svojich domovoch a podporujú ubytovanie, stravovanie a prepravu utečencov z oblastí neoprávnene napadnutých Ruskom.Rád by som sa tiež podelil o hlavné odporúčania a potreby ukrajinskej strany. Spolupracovali sme s nimi každý deň a myslím si, že viem pretlmočiť ich očakávania. Možno ich rozdeliť na tri základné skupiny: politické, vojenské a civilné. Politické sú:

  1. poskytnúť peňažnú pomoc a vojenské vybavenie, čo je úlohou vlád a veľkých spoločností,
  2. vyvíjať na Rusko a Bielorusko tlak a prijať proti nim rázne a ďalekosiahle sankcie, ktoré nie je možné obísť; tie budú niečo stáť aj nás, ale to musíme akceptovať; nastal čas zmeniť našu energetickú politiku.

Zamestnávatelia, zamestnanecké organizácie a občianska spoločnosť od nás očakávajú tieto konkrétne veci:

  1. podporu pri dodávkach zdravotníckych výrobkov;
  2. obstarávanie iných dodávok podľa špecifikácií našich partnerov;
  3. podporu pri evakuácii rodín. Na spiatočnej ceste sme mali tú česť dopraviť utečencov z Ukrajiny. Inou možnosťou je angažovať sa na hranici a pomáhať tam s dopravou;
  4. prijímanie a ubytovanie rodín, ktoré prichádzajú do krajín Európskej únie. Krajiny regiónu potrebujú podporu vo forme miest na ubytovanie utečencov, ktoré môžu byť aj vo vašich domovoch či prázdnych bytoch. V Poľsku je už 1,3 milióna vojnových utečencov;
  5. rýchle hľadanie zamestnania pre ľudí, ktorí prichádzajú a môžu/chcú pracovať.

Chcel by som zdôrazniť, že súčasná kríza súvisiaca s potrebou prijať utečencov je v modernej histórii Európy bezprecedentná. Tu je potrebné, aby sa zapojila celá občianska spoločnosť zo všetkých členských štátov.

Marcin Nowacki