EESK-ledamöternas humanitära bistånd till Ukraina

This page is also available in

Den 8 mars 2022 organiserade min organisation i Polen (ZPP) och Kulskistiftelsen med anknytning till Małgorzata Bogusz, EESK-ledamot, en liten men mycket snabb humanitär konvoj. Det var den andra resan under veckan. Jag åkte till Lviv, Ukraina med Małgorzata Bogusz och Tom Palmer, vice ordförande för Atlas Network från USA.

Syftet med resan var att tillhandahålla läkemedel och medicinskt och hygieniskt material. Utrustade med två fulla bussar åkte vi till den plats som angetts av den ukrainska sidan, där de packar och distribuerar produkter till de platser där de största behoven finns.

Det är ständigt en lång kö med personbilar och bussar vid den polska sidan av den polsk-ukrainska gränsen. Tyvärr minskar inte behoven i samband med evakueringen av civila , utan ökar systematiskt. Polen har redan (den 10 mars 2022) tagit emot över 1,5 miljoner ukrainare.

På väg till Lviv finns åtskilliga kontrollposteringar. Den största av dem, säkrad av militären, ligger vid själva infarten till staden. Det är en mycket livlig stad, många människor rör sig runt om i staden. Det finns flera hundra tusen fler människor i staden än vanligt. Lviv är för närvarande ett transfer- och logistikcentrum som stöder centrala och östra Ukraina. I utkanten av staden träffade vi vår guide som förde oss till logistikcentrumet. En grupp människor väntade där, och de började omedelbart lasta av varorna. Alla produkter sorterades omedelbart efter att de lastats av och gavs en korrekt beskrivning (enligt den medföljande packsedeln). Processledningen är på högsta nivå. Det gläder mig att vi efter arbetet hade tillfälle att diskutera den nuvarande situationen och de största behoven. Det är värt att tillägga att invånarna i Lviv bor i sina hem och stöder inkvartering, bespisning och transport av flyktingar från områden som utsatts för Rysslands oberättigade attacker.Jag vill också dela med mig av den ukrainska sidans viktigaste rekommendationer och behov. Vi arbetar tillsammans varje dag och jag känner att jag kan sammanfatta förväntningarna. De kan delas upp i några grundläggande politiska, militära och civila behov. De politiska är:

  1. Ekonomiskt stöd och tillhandahållande av militärt materiel – en uppgift för regeringar och stora företag.
  2. Påtryckningar och breda, djupgående sanktioner mot Ryssland och Belarus. Sanktioner som är omöjliga att kringgå. Detta kommer också att kosta oss och vi måste acceptera det. Det är slutligen dags att omdefiniera vår energipolitik.

Om det handlar om konkreta förväntningar från oss, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och det civila samhället, så är det dessa:

  1. Stöd till tillhandahållandet av medicinska produkter.
  2. Erhålla andra leveranser enligt specifikationerna från våra partner.
  3. Stöd vid evakuering av familjer. På vägen tillbaka från Ukraina hade vi äran att transportera människor som evakuerades från Ukraina. Det andra alternativet är att engagera sig vid gränsen och hjälpa till med transport.
  4. Mottagning och inkvartering av familjer som kommer till EU-länderna. Länderna i regionen behöver stöd med platser att bo, i era hem, i era tomma lägenheter. När det gäller Polen har vi redan över 1,3 miljoner krigsflyktingar.
  5. Snabb jobbsökning för personer som kommer och kan/vill arbeta.

Jag vill betona att den nuvarande krisen i anknytning till behovet av att ta emot flyktingar saknar motstycke i Europas moderna historia. Här är det nödvändigt att involvera oss – det civila samhället från alla medlemsstater.

Marcin Nowacki