Cabhair dhaonnúil don Úcráin ó chomhaltaí de CESE

An 8 Márta 2022, d’eagraigh m’eagraíocht sa Pholainn (ZPP) agus Fondúireacht Kulski a bhfuil baint ag Małgorzata Bogusz, comhalta de CESE, léi conbhua daonnúil beag ach an-tapa. Ba é an dara turas é i rith na seachtaine. Chuaigh mé go Lviv i dteannta Małgorzata Bogusz agus Tom Palmer, Leas‑Uachtarán líonra Atlas as na Stáit Aontaithe.

Ba é an aidhm leis an turas cógais leighis, ábhair leighis agus ábhair sláinteachais a chur ar fáil. Agus dhá bhus iomlána againn, chuamar go dtí an áit ar thaobh na hÚcráine den teorainn ina ndéantar táirgí a phacáil agus a dháileadh ar na háiteanna is mó a bhfuil gá acu leo.

Bíonn scuaine fhada de charranna agus busanna paisinéirí ann an t‑am ar fad ar theorainn na Polainne agus na hÚcráine ar an mbóthar i dtreo na Polainne. Ar an drochuair, ní ag dul i laghad ach i méad leanúnach atá na riachtanais a bhaineann le haslonnú sibhialtach. Tá os cionn 1.5 milliún Úcránach tagtha cheana féin chuig an bPolainn (amhail an 10 Márta 2022).

Ar an mbóthar go Lviv, bhí orainn dul trí roinnt seicphointí. Tá an ceann is mó díobh, atá faoi chosaint lucht míleata, suite ag an mbealach isteach go dtí an chathair. Is cathair bhríomhar é Lviv, agus a lán daoine ag bogadh timpeall na cathrach. Tá cúpla céad míle duine sa bhreis sa chathair ná mar is gnách. Is ionad aistrithe agus lóistíochta é Lviv faoi láthair ina dtugtar tacaíocht don Úcráin Láir agus Thoir. Ar imeall na cathrach, bhuaileamar lenár dtreoraí a thug go dtí an t‑ionad lóistíochta muid. Bhí foireann daoine ag fanacht linn, agus thosaigh siad láithreach ag díluchtú na bhfeithiclí. Rinneadh na táirgí go léir a shórtáil díreach tar éis iad a dhíluchtú agus rinneadh iad a thuairisciú go cuí (de réir na foirmle a bhí in úsáid). Tá an leibhéal is airde bainistíochta próiseas in úsáid acu. Tá áthas orm gur éirigh linn, tar éis na hoibre sin, tuairimí a mhalartú faoi chúrsaí mar atá agus faoi na riachtanais is mó. Is fiú a lua gur féidir le pobal Lviv cónaí ina dtithe agus tacú le cóiríocht, lónadóireacht agus iompar dídeanaithe ó cheantair inar tharla ionsaí neamhúdaraithe de chuid na Rúise.Ba mhaith liom freisin na príomh‑mholtaí agus na príomhriachtanais atá ag an Úcráin a roinnt libh. Oibrímid le chéile gach lá agus creidim go bhfuil sé d’údarás agam, dá bhrí sin, achoimre a thabhairt daoibh ar an méid a bhfuiltear ag súil leis. Is féidir é a mhiondealú i riachtanais bhunúsacha pholaitiúla, mhíleata agus shibhialtacha. Na riachtanais pholaitiúla:

  1. Cúnamh airgeadais agus táirgí míleata – cúram do rialtais agus do chuideachtaí móra.
  2. Brú agus smachtbhannaí forleathana láidre a fhorchur ar an Rúis agus ar an mBealarúis, smachtbhannaí nach bhfuil aon dul timpeall orthu. Beidh orainn glacadh leis go mbeidh costas le híoc againne freisin ar na smachtbhannaí sin. Ar deireadh, tá sé in am againn ár mbeartas fuinnimh a athbhreithniú.

Seo an méid a bhfuiltear ag súil leis uainne, eagraíochtaí fostóirí, eagraíochtaí fostaithe agus an tsochaí shibhialta:

  1. Tacaíocht maidir le táirgí leighis a sholáthar.
  2. Soláthairtí eile a fháil de réir shonraíochtaí ár gcomhpháirtithe.
  3. Tacaíocht maidir le teaghlaigh a aslonnú. Ar an mbealach ar ais ón Úcráin, bhí sé d’onóir againn daoine a bhí ag teitheadh a iompar amach as an Úcráin. Is é an rogha eile atá ann teagmháil a dhéanamh leo ag an teorainn agus cabhrú le hiad a iompar uaidh sin.
  4. Fáiltiú agus cóiríocht do theaghlaigh a thagann go dtí tíortha an Aontais Eorpaigh. Tá tacaíocht de dhíth ar thíortha an réigiúin maidir le háiteanna cóiríochta a chur ar fáil i dtithe le daoine nó in árasáin fholmha. Maidir leis an bPolainn, tá os cionn 1.3 milliún dídeanaí sa tír cheana féin.
  5. Post a aimsiú go tapa do dhídeanaithe atá in ann, nó ar mian leo, dul ag obair.

Ba mhaith liom a chur in iúl go láidir nach bhfuil sampla eile de ghéarchéim i stair chomhaimseartha na hEorpa atá ar an scála céanna leis an ngéarchéim dídeanaithe seo. Is gá ról a thabhairt dúinne – an tsochaí shibhialta as na Ballstáit go léir.

Marcin Nowacki