Európska zelená dohoda nevyhnutne ovplyvní naše vonkajšie vzťahy. Aký veľký bude jej vplyv v tomto smere, na to sa zameria hybridná konferencia, ktorú 6. decembra organizuje v Bruseli EHSV spolu so Sieťou OSN pre riešenia udržateľného rozvoja (SDSN).

Cieľom Európskej zelenej dohody je dekarbonizovať európske hospodárstvo a oddeliť hospodársky rast od využívania zdrojov, pričom treba zaistiť, že sa na nikoho ani na žiadne miesto nezabudne. Priemyselnou transformáciou svojho trhu sa chce Európa stať vzorom pre globálnych aktérov.

Využívanie ekologických zdrojov energie, zavedenie mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach, ekologickejšie obchodné dohody novej generácie, nadchádzajúca revolúcia v sektore dopravy, ako aj nové výzvy a príležitosti v oblasti zamestnanosti, to všetko nepochybne ovplyvní vzťahy EÚ so zvyškom sveta.

O týchto prelomových zmenách v tvorbe politiky EÚ budú diskutovať rečníci z EÚ a zástupcovia Siete OSN pre riešenia udržateľného rozvoja (SDSN), Medzivládneho panelu OSN o zmene klímy (IPCC) a predstavitelia ďalších vládnych aj mimovládnych organizácií.

Na záver konferencie prednesú svoje príspevky predsedníčka EHSV Christa Schweng, predseda sekcie EHSV pre vonkajšie vzťahy Dimitris Dimitriadis a ďalší významní členovia EHSV.

Viac informácií o podujatí a možnosť zaregistrovať sa nájdete tu: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/geopolitics-european-green-deal. (dv/dm)