Γεωπολιτική της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα έχει αναπόφευκτα αντίκτυπο στις εξωτερικές μας σχέσεις. Υβριδική διάσκεψη που θα συνδιοργανωθεί από την ΕΟΚΕ και το δίκτυο λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης (SDSN) του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες στις 6 Δεκεμβρίου θα εξετάσει την έκταση αυτού του αντικτύπου.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι η απαλλαγή της ευρωπαϊκής οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές και η αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κανένας άνθρωπος και κανένας τόπος δεν θα μείνει στο περιθώριο. Μέσω του βιομηχανικού μετασχηματισμού της δικής της αγοράς, η Ευρώπη έχει ως στόχο να αποτελέσει πρότυπο για άλλους παγκόσμιους παράγοντες.

Οι σχέσεις της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο θα επηρεαστούν αναπόφευκτα από τη χρήση πράσινων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, από πιο πράσινες εμπορικές συμφωνίες νέας γενιάς, από μια επερχόμενη επανάσταση στον τομέα των μεταφορών και από νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για την απασχόληση.

Ομιλητές από την ΕΕ, το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDSN), την IPCC (Διακυβερνητική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή) και διάφορες άλλες κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις θα συζητήσουν αυτές τις πρωτοποριακές εξελίξεις στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ.

Η διάσκεψη θα ολοκληρωθεί με τις συμπερασματικές παρατηρήσεις της προέδρου της ΕΟΚΕ Christa Schweng, του Δημήτρη Δημητριάδη, προέδρου του τμήματος εξωτερικών σχέσεων της ΕΟΚΕ, και σημαντικών μελών της ΕΟΚΕ.

Μάθετε περισσότερα για την εκδήλωση ή/και δηλώστε συμμετοχή: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/geopolitics-european-green-deal. (dv/dm)