Tatjana Babrauskienė, členka EHSV, Litva

Litovská vzdelávacia obec s veľkým zármutkom a rozčarovaním sleduje súčasné rozsiahle a veľmi agresívne vojenské akcie Ruska na Ukrajine. Preto spustila iniciatívu, ktorá má pomôcť vysvetliť mladým ľuďom historickú realitu Ukrajiny a historické mýty o tejto krajine.

Je veľmi dôležité pochopiť korene a dôvody tejto nedávnej bezprecedentnej agresie. Patrí medzi ne aj informačná vojna organizovaná Ruskom, ktorá zahŕňa prvky propagandy, dezinformácie a falošných správ o Ukrajine.

Litovský odborový zväz vzdelávania a vedy (LŠMPS) zorganizoval kampaň proti informačnej vojne a na podporu Ukrajiny v litovských školách. Už 28. februára sme učiteľov všetkých predmetov a riaditeľov škôl vyzvali, aby uskutočnili svoje prvé prednášky na podporu Ukrajiny a oboznámenie s jej pravdivými dejinami.

Audrius Jurgelevičius, podpredseda LŠMPS a učiteľ dejepisu, si pripravil verejnú prednášku o storočí v dejinách Ukrajiny a o pôvode jej štátnosti. Prednášku sme vysielali online a všetky litovské školy sa na nej mohli zúčastniť.

Mala tri ciele. Po prvé, ukázať, že ľudia žijúci na Ukrajine, Ukrajinci sú nezávislým národom a nie Rusmi. Po druhé, vysvetliť, že si utvárajú vlastné dejiny a vlastný štát, ktorý si teraz sami spravujú. Ak si tieto veci utvárajú sami, nemusia byť nikomu vďační za to, že im umožnil mať svoj štát. A keď sa nikomu nemusia zodpovedať za to, že majú vlastný štát, nikto nemá právo im ho vziať. Tretím cieľom prednášky je odhaliť niektoré mýty, ktoré sa niekedy pri vysvetľovaní ukrajinských dejín menia na klamstvá.

Prednáška už bola preložená do ruštiny, poľštiny a angličtiny a na všetkých svetadieloch ju šíri litovská diaspóra a celosvetová odborová federácia Education International.

Pripravili sme nálepky a žiakov sme vyzvali, aby si ich vytlačili a počas prednášky nalepili na viditeľné miesto na znak podpory Ukrajine. Okrem toho sme ich požiadali, aby urobili momentky z prednášky a zaslali nám ich. O tieto ich zábery sme sa podelili s ukrajinskou vzdelávacou obcou, ktorej sme zároveň vyjadrili svoju podporu a solidaritu.

Je veľmi dôležité, aby sme zostali jednotní. Nemôžeme dopustiť, aby sa prepisovali dejiny.

Prednášku s anglickými titulkami nájdete na stránke https://www.youtube.com/watch?v=G0lu8AM0o8c&t=17s