Avatud tund Ukraina ajaloost

Tatjana Babrauskienė, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige, Leedu

Leedu hariduskogukond jälgib Venemaa praegust laiaulatuslikku ja üliagressiivset sõjategevust Ukrainas sügava kurbuse ja hämmastusega ning on loonud algatuse, et selgitada nooremale põlvkonnale Ukraina ajalooga seotud müüte ja tegelikkust.

Väga oluline on mõista hiljutise enneolematu agressiooni põhjuseid. Üks neist on Venemaa infosõda, mis hõlmab propagandat, desinformatsiooni ja valeuudiseid Ukraina kohta.

Leedu Haridus- ja Teadustöötajate Ametiühing (LŠMPS) on korraldanud Leedu koolides kampaania infosõjaga võitlemiseks ja Ukraina toetuseks. 28. veebruaril kutsusime kõiki aineõpetajaid ja haridusasutuste juhte üles andma Ukraina toetuseks oma esimese tunni Ukraina toetuseks ja tõese ülevaate esitamiseks riigi ajaloost.

Ametiühingu aseesimees ja ajalooõpetaja Audrius Jurgelevičius võttis avatud tunnis läbi sajandijagu Ukraina ajalugu ja tutvustas riikluse algeid. Tundi kanti üle reaalajas ja sellest võisid osa võtta kõik Leedu koolid.

Tunnil oli kolm eesmärki: esiteks näidata, et Ukrainas elavad inimesed, ukrainlased, on iseseisev rahvas ja mitte venelased, ning teiseks, et ukrainlased on kujundanud oma ajaloo ja oma riigi, mida nad nüüd juhivad. Et nad rajasid oma riigi ise, ei ole neil mingit põhjust olla selle eest kellelegi tänu võlgu ja seega pole kellelgi õigust seda neilt ära võtta. Tunni kolmas eesmärk oli paljastada teatavad müüdid, mis Ukraina ajaloost rääkides võidakse vahel muuta valedeks.

Tund on juba tõlgitud vene, poola ja inglise keelde ning seda levitatakse Leedu diasporaa ja organisatsiooni Education International kaudu kõikjal.

Valmistasime kleebiseid ning palusime õpilastel neid välja printida ja tunni ajal nähtavale kohale asetada, et Ukrainale toetust väljendada. Samuti palusime neil tunni ajal pilti teha ja need meile saata. Oleme pilte jaganud Ukraina hariduskogukonnaga, kellele avaldasime oma toetust ja solidaarsust.

On väga oluline jääda ühtseks. Me ei tohi lasta ajalugu ümber kirjutada.

Tund koos ingliskeelsete subtiitritega on kättesaadav aadressil https://www.youtube.com/watch?v=G0lu8AM0o8c&t=17s