Ako spolupredseda platformy občianskej spoločnosti EÚ – Ukrajina zastávam názor, že je nevyhnutné obnoviť a udržiavať väzby medzi jej členmi, ktorí zastupujú zamestnávateľov, pracovníkov a mimovládne organizácie. V týchto ťažkých časoch prebiehajúcej vojny na Ukrajine musíme udržiavať kontakty s ukrajinskými členmi platformy.

Ak sa nám podarí zostať v živom kontakte a zabezpečiť fungovanie tejto siete, môžeme dosiahnuť pokrok v našich prioritných cieľoch. Momentálne by sme mali v prvom rade zistiť, čo ukrajinskí občania potrebujú z praktického hľadiska a ako môžeme my, členovia platformy občianskej spoločnosti z EÚ, pomôcť našim ukrajinským kolegom a prejaviť im solidaritu v tejto náročnej situácii.

Ale myslím si, že našou najdôležitejšou úlohou je pomôcť s integráciou vojnových utečencov z Ukrajiny, keďže viac ako päť miliónov ľudí ušlo do susedných a iných európskych krajín. Hlavným bodom programu nadchádzajúcej schôdze platformy by mala byť sociálna a hospodárska integrácia ukrajinských utečencov. Musíme nájsť spôsoby, ako by sa mohli dospelí aj deti z Ukrajiny začleniť do sociálnej a hospodárskej štruktúry jednotlivých krajín, a pomôcť im zbaviť sa traumy z vojny. Samozrejme, keď sa vojna skončí, našou ďalšou úlohou bude pomôcť týmto ľuďom vrátiť sa domov na Ukrajinu.

Pevne stojíme pri ukrajinskom ľude a ako platforma občianskej spoločnosti mu vyjadrujeme bezvýhradnú solidaritu.

Veselin Mitov, člen EHSV, spolupredseda platformy občianskej spoločnosti EÚ – Ukrajina