„Първата ни задача сега е интегрирането на украинските бежанци от войната в европейските общества“

За мен, като съпредседател на платформата на гражданското общество „ЕС-Украйна“, е необходимо да се възстановят и поддържат връзките между членовете на платформата, които представляват работодателите, работниците и НПО. В този критичен момент, когато войната в Украйна продължава, трябва да поддържаме контакти с украинските участници в Платформата на гражданското общество.

Ако успеем да поддържаме динамични отношения и да осигурим функционирането на мрежата, можем да постигнем напредък по приоритетите. За момента основната цел е да се определят практическите нужди на украинските граждани и да се види как ние, като членове на платформата на гражданското общество, можем да помогнем на нашите украински колеги с жестове на солидарност в тази изключително трудна ситуация.

Но мисля, че най-важната ни задача е да помогнем за интегрирането на украинските бежанци от войната, тъй като избягалите в съседни и други европейски страни вече са над пет милиона. Социалната и икономическата интеграция на украинските бежанци следва да бъде основен приоритет в дневния ред на предстоящата среща на платформата на гражданското общество „ЕС-Украйна“. Трябва да намерим начини за включване на украинските възрастни и деца в социалната и икономическата структура на отделните държави, за да им помогнем да преодолеят травмата от войната. Разбира се, когато войната свърши, следващите ни действия ще бъдат насочени към подпомагане на тези хора да се интегрират обратно в Украйна.

Подкрепяме украинския народ и като платформа на гражданското общество изразяваме пълната си солидарност.

Веселин Митов, член на ЕИСК, съпредседател на платформата на на гражданското общество „ЕС-Украйна“