Ως συμπρόεδρος της πλατφόρμας της κοινωνίας των πολιτών «ΕΕ-Ουκρανία», θεωρώ αναγκαία την αποκατάσταση και διατήρηση των δεσμών μεταξύ των μελών της, τα οποία εκπροσωπούν τους εργοδότες, τους εργαζομένους και τις ΜΚΟ. Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, πρέπει να κρατήσουμε επαφή με τους συμμετέχοντες στην πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών από την ουκρανική πλευρά.

Εάν επιτύχουμε να διατηρήσουμε ζωντανούς τους δεσμούς και να διασφαλίσουμε τη λειτουργία του δικτύου, μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο ως προς τις προτεραιότητες. Προς το παρόν, βασικός στόχος θα πρέπει να είναι ο προσδιορισμός των πρακτικών αναγκών του ουκρανικού λαού. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο εμείς, ως μέλη της πλατφόρμας της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ, μπορούμε να συνδράμουμε τους Ουκρανούς συναδέλφους μας με δράσεις αλληλεγγύης στο πλαίσιο αυτής της εξαιρετικά δυσμενούς κατάστασης.

Ωστόσο, θεωρώ ότι ύψιστο καθήκον μας είναι η υποστήριξη της ένταξης των Ουκρανών προσφύγων πολέμου, δεδομένου ότι περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν καταφύγει σε γειτονικές και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η κοινωνική και οικονομική ένταξη των Ουκρανών προσφύγων θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη της επικείμενης συνεδρίασης της κοινωνίας των πολιτών «ΕΕ-Ουκρανία». Πρέπει να βρούμε τρόπους ενσωμάτωσης των ενηλίκων και των παιδιών στην κοινωνική και οικονομική δομή της εκάστοτε χώρας, με στόχο την επούλωση του τραύματος του πολέμου. Σαφώς, μετά τη λήξη του πολέμου, το επόμενο βήμα θα είναι να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να επανενταχθούν στην Ουκρανία.

Στεκόμαστε στο πλευρό του ουκρανικού λαού και ως πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας.

Veselin Mitov, μέλος της ΕΟΚΕ, συμπρόεδρος της πλατφόρμας της κοινωνίας των πολιτών «ΕΕ-Ουκρανία»