Na januárovom plenárnom zasadnutí EHSV diskutovali členovia EHSV s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsola o reakcii EÚ na geopolitické výzvy. S predsedníčkou EHSV Christou Schweng sa zhodli na tom, že konkurencieschopnosť spolu so strategickejšou autonómiou majú v súčasnom náročnom období zásadný význam.

Roberta Metsola vyjadrila uznanie ukrajinskému ľudu za to, ako odvážne vzdoruje ruskej agresii a zdôraznila, že Európska únia sa zomkla ako nikdy predtým, aby Ukrajine poskytla finančnú, humanitárnu a vojenskú pomoc. „Ukrajina bojuje za demokraciu, slobodu a spravodlivosť. A bojuje aj za nás,“ zdôraznila.

V súvislosti s 30. výročím jednotného trhu zdôraznila význam konkurencieschopnosti: „Musíme znovu podporiť rast a znížiť našu závislosť a zároveň zdvojnásobiť úsilie o zelenú a digitálnu transformáciu. Európa by mala využiť svoje silné stránky a zaručiť, že naša aktívna obchodná politika bude prínosom pre každodenný život Európanov.“

Podľa predsedníčky EHSV Christy Schweng sú tieto aspekty nevyhnutné pre prosperitu ľudí a podnikov v EÚ: „Tento moment je prelomový a len koordinovaným úsilím môžeme úspešne vybudovať odolnejšiu, spravodlivejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť, v ktorej sa na nikoho nezabudne.“

V rámci diskusie sa hovorilo aj o reakcii EÚ na vonkajšie hospodárske faktory, ako sú zákon USA o znížení inflácie, ruská agresia voči Ukrajine, nestálosť cien fosílnych palív a vnútorné výzvy, ako je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ktorým Európa v súčasnosti čelí.

Podľa diskutujúcich zohráva občianska spoločnosť nepochybne kľúčovú úlohu pri zlepšovaní politík EÚ a spôsobu ich vykonávania. Poukázali aj na to, že občania chcú mať v EÚ väčší vplyv, čo sa potvrdilo aj počas Konferencie o budúcnosti Európy. (mt)