Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

Za pośrednictwem tej platformy chciałbym zapowiedzieć dwie inicjatywy EKES-u, które dotyczyć będą najpoważniejszych problemów współczesnego świata: kryzysu klimatycznego i wojny w Ukrainie.

Doroczne posiedzenie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 27) odbędzie się w dniach 6–18 listopada w Szarm el-Szejk w Egipcie. Gra się toczy o bardzo wysoką stawkę, gdyż prognozowane od dawna przez modele zmiany klimatu ekstremalne zdarzenia pogodowe, które powodują ogrom zniszczeń i cierpienia na całym świecie, wymagają pilnych działań. W tym tygodniu światowi przywódcy przygotowują się do spotkania i ponownej próby zawarcia porozumienia, które cofnie świat znad skraju katastrofy klimatycznej, a EKES będzie głosował nad adresowaną do nich rezolucją. W rezolucji Komitet wzywa do podjęcia śmiałych decyzji w sprawie kluczowych, omawianych obecnie kwestii: finansowania działań w związku ze zmianą klimatu i przystosowanie się do niej, strat i szkód oraz rozwoju ambitnych działań. Zauważa w niej, że wszystkie sektory mają do odegrania pewną rolę. W ostatnich latach wypracowaliśmy w EKES-ie zdecydowane stanowisko w sprawie wszystkich tych aspektów. Głos partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego jest donośny i jednoznaczny. 
Trzeba uznać kryzys klimatyczny za sprawę niecierpiącą zwłoki. Zmiana klimatu odbija się na społeczeństwie, obywatelach, gospodarce i stabilności społecznej. Nie jest to jedynie kwestia ochrony środowiska, lecz bezpośrednio naszego przetrwania. Zwracam się do Państwa i reprezentowanych przez Państwa organizacji o dalsze przekazywanie przesłania zawartego w rezolucji, tak by głos europejskiego społeczeństwa obywatelskiego wybrzmiał nawet w Szarm el-Szejk.

W dniach 24–25 listopada w Zagrzebiu w Chorwacji EKES zorganizuje debatę nad wojną w Ukrainie i jej wpływem na UE i poruszy trzy główne kwestie: w jaki sposób wojna i nowy status kraju kandydującego Ukrainy będą kształtować rozszerzenie UE i perspektywy długoletnich kandydatów? Jakie będą konsekwencje wojny dla europejskich decyzji energetycznych i dla dążenia do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w obliczu gwałtownie rosnących cen energii, które sieją spustoszenie w gospodarce i wystawiają na próbę stanowczość krajów w kwestiach ochrony środowiska? Główną rolę w tej wojnie odgrywa komunikacja: kto wygrywa tę batalię i co nowego słychać na tym froncie? W jaki sposób Europa radzi sobie z kolejną falą dezinformacji? 

W tym roku wybitni eksperci i przedstawiciele środowisk opiniotwórczych będą również prezentować swe spostrzeżenia i debatować z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, które borykają się ze skutkami wojny. Chodzi o pracodawców, którzy nabijają niebotyczne rachunki za energię zagrażające ich przedsiębiorstwom, o pracowników, którzy z trudem ogrzewają mieszkania i wiążą koniec z końcem, a także o aktywistów przyjmujących olbrzymią liczbę uchodźców. Zapewne Państwa organizacje również zmagają się tymi trudnościami, a zatem być może będą Państwo zainteresowani zdalnym udziałem w tym wydarzeniu. Zachęcamy do uczestnictwa w rozmowie, by w tych mrocznych czasach przetrwała kultura konstruktywnego dialogu i rzetelnych informacji, którym obecna sytuacja zagraża.

Proszę zatem sprawdzać najświeższe informacje!

Cillian Lohan
Wiceprzewodniczący EKES-u ds. komunikacji