Уважаеми читатели,

Бих искал да използвам тази платформа, за да отбележа две предстоящи инициативи на ЕИСК, които ще се занимават с най-големите проблеми, пред които е изправен светът днес: извънредната ситуация в областта на климата и войната в Украйна.

От 6 до 18 ноември в Шарм Ел-Шейх, в Египет, ще се проведе годишната среща на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP27). Залозите са по-големи от всякога, тъй като екстремните метеорологични явления — отдавна предсказани от моделите на изменението на климата — причиняват огромни разрушения и страдания по света и засилват необходимостта от неотложни действия. Тази седмица, когато световните лидери се подготвят за среща в опит отново да постигнат споразумение, което може да предотврати климатичната катастрофа, пред която е изправен светът, ЕИСК ще гласува резолюция, адресирана до тях. В резолюцията се призовава за смели решения по основните въпроси, които са на дневен ред: финансиране на борбата с изменението на климата, адаптиране, загуби и щети и по-амбициозни действия. В нея се посочва, че всички сектори са призвани да играят своята роля. В ЕИСК през последните години разработихме силни позиции по всички тези елементи. Гласът на социалните партньори и организациите на гражданското общество е силен и ясен. 
От съществено значение е да признаем извънредната ситуация в областта на климата като неотложен въпрос. Последиците от изменението на климата засягат обществото, гражданите, икономиката, социалната стабилност — това е не само екологичен въпрос, а екзистенциална заплаха. Насърчавам Вас и организациите, които представляване, да ни помогнете да предадем посланието на нашата резолюция, така че гласът на европейското гражданско общество да стигне до Шарм ел-Шейх.

След това, на 24-25 ноември, ЕИСК организира троен дебат в Загреб, Хърватия относно войната в Украйна и нейното въздействие върху ЕС, по време на който ще бъдат разгледани три ключови въпроса: Как войната и новият статут на Украйна като страна кандидатка ще повлияят на разширяването на ЕС и перспективите за дългогодишните кандидати? Какви ще бъдат последиците за решенията на Европа при избора на енергия и пътя към въглеродна неутралност на фона на рязко покачващите се цени на енергията, които предизвикват икономически хаос и поставят на изпитание силата на екологичната решимост на нашите държави? Комуникацията е ключов фактор в тази война: кой печели и какво ново се случва и как Европа се справя с поредната вълна от дезинформация, която заплашва да я залее? 

Тази година изтъкнати експерти и хора с влияние върху общественото мнение ще споделят също своите гледни точки и ще участват в дискусии с организации на гражданското общество, които се борят с последиците от войната, независимо дали като работодатели плащат огромни сметки за енергия, които застрашават бизнеса им, работници, които се борят да отопляват домовете си и да свързват двата края, или активисти, които посрещат огромния поток от бежанци Много вероятно е Вашата организация също да е изправена пред такива проблеми, така че Ви приканваме да се присъедините към проявата онлайн. Насърчаваме Ви да участвате в разговора и да помогнете за съхраняване на културата на конструктивен диалог и проверената информация в тези мрачни времена, когато и двете са под заплаха.

Посетете уебсайта ни!

Килиан Лохан,
заместник-председател на ЕИСК по въпросите на комуникацията