Hyvät lukijat

Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja nostaa esiin kaksi tulevaa ETSK:n aloitetta, jotka liittyvät tämän hetken suurimpiin globaaleihin ongelmiin: ilmastokriisiin ja Ukrainan sotaan.

Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen osapuolten vuosikokous (COP27) pidetään Sharm el-Sheikhissä Egyptissä 6.–18. marraskuuta 2022. Pelissä on erittäin paljon, sillä äärimmäiset sääilmiöt, joita ilmastonmuutosmallit ovat jo pitkään ennustaneet ja jotka aiheuttavat valtavaa tuhoa ja kärsimystä ympäri maailman, ovat tehneet ongelmasta entistäkin polttavamman. Samaan aikaan kun maailman johtajat valmistautuvat tällä viikolla tapaamiseen, jossa yritetään jälleen kerran päästä sopimukseen, joka voi pelastaa maailman ilmastokatastrofin partaalta, ETSK äänestää heille osoitettavasta päätöslauselmasta. Siinä kehotetaan tekemään rohkeita päätöksiä keskeisistä käsiteltävänä olevista kysymyksistä, joita ovat ilmastorahoitus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, menetykset ja vahingot sekä entistä kunnianhimoisemmat toimet. Päätöslauselmassa todetaan, että kaikkien alojen on kannettava kortensa kekoon. Meille on ETSK:ssa muodostanut viime vuosina vankka kanta kaikkiin näihin näkökohtiin. Työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden näkemys asiasta on erittäin selvä. 
On olennaisen tärkeää, että ilmastokriisin tunnustetaan vaativan pikaista ratkaisua. Ilmastonmuutoksen seuraukset vaikuttavat yhteiskuntaan, kansalaisiin, talouteen ja sosiaaliseen vakauteen – tämä ei ole vain ympäristökysymys vaan uhka olemassaololle. Kannustan teitä ja edustamianne organisaatioita auttamaan komitean päätöslauselman viestin välittämisessä, jotta Euroopan kansalaisyhteiskunnan ääni kantautuu Sharm el-Sheikhiin asti.

Marraskuun 24. ja 25. päivänä ETSK isännöi Zagrebissa Kroatiassa kolmiosaista keskustelutilaisuutta, jonka aiheena on Ukrainan sota ja sen vaikutukset Eurooppaan. Tilaisuudessa pohditaan kolmea ratkaisevan tärkeää kysymystä: Miten sota ja Ukrainan uusi ehdokasmaan asema vaikuttavat EU:n laajentumiseen ja niiden maiden näkymiin, jotka ovat olleet jäsenehdokkaina jo pitkään? Miten sota vaikuttaa Euroopan energiavalintoihin ja etenemiseen kohti hiilineutraaliutta, kun energiahinnat nousevat jyrkästi ja tämä aiheuttaa valtavaa taloudellista vahinkoa ja koettelee EU-maiden vakaata päätöstä vihreän siirtymän toteuttamisesta? Viestinnällä on tässä sodassa keskeinen asema: kuka on voitolla ja mikä on uutta tällä rintamalla, ja miten Eurooppa selviytyy jälleen uudesta disinformaatioaallosta? 

Arvostetut asiantuntijat ja mielipidevaikuttajat jakavat tänä vuonna näkemyksiään ja käyvät keskustelua myös sodan seurausten kanssa kamppailevien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa, edustavatpa nämä sitten työnantajia, joiden yritysten olemassaolo on vaakalaudalla suunnattomien energialaskujen vuoksi, työntekijöitä, joilla on vaikeuksia pitää kotinsa lämpimänä ja saada rahat riittämään, tai aktivisteja, jotka auttavat valtavien pakolaismäärien vastaanottamisessa. Edustamanne organisaatiot painiskelevat hyvin todennäköisesti näiden samojen ongelmien kanssa, joten ehkäpä haluatte osallistua tapahtumaan verkossa. Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja vaalimaan rakentavan vuoropuhelun ja tarkastetun tiedon kulttuuria näinä synkkinä aikoina, jolloin ne molemmat ovat uhattuina.

Pysykää siis kuulolla!

Cillian Lohan
Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja