Beste lezers,

Graag zou ik hierbij de aandacht willen vestigen op twee EESC-initiatieven die betrekking hebben op de grootste problemen waarmee de wereld momenteel wordt geconfronteerd: de klimaatcrisis en de oorlog in Oekraïne.

Van 6 tot en met 18 november wordt in de Egyptische stad Sharm-el-Sheikh de COP27 gehouden, de jaarlijkse vergadering van de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. Er staat enorm veel op het spel en de kwestie is nog dringender geworden nu extreme weersverschijnselen die lang geleden al door klimaatveranderingsmodellen waren voorspeld, wereldwijd tot grootschalige verwoestingen leiden en enorm veel leed berokkenen. Wereldleiders maken zich op om opnieuw te proberen een overeenkomst te sluiten die de wereld kan redden van een dreigende klimaatramp, en in de aanloop naar hun vergadering zal het EESC stemmen over een resolutie die tot hen is gericht. In de resolutie wordt opgeroepen tot moedige besluiten over de belangrijkste vraagstukken die op tafel liggen: klimaatfinanciering, aanpassing, verlies en schade en meer ambitieuze maatregelen. Er wordt in erkend dat alle sectoren een rol moeten spelen. In de afgelopen jaren hebben we bij het EESC over al deze aspecten krachtige standpunten ingenomen. De sociale partners en maatschappelijke organisaties hebben luid en duidelijk van zich laten horen. 
We moeten absoluut erkennen dat de klimaatcrisis een hoogdringende kwestie is. De gevolgen van de klimaatverandering treffen de samenleving, de burgers, de economie en de sociale stabiliteit. Er is niet slechts sprake van een milieuprobleem, maar van een existentiële bedreiging. Ik zou het op prijs stellen als u en uw organisaties de boodschap van onze resolutie helpen overbrengen, zodat de stem van het Europees maatschappelijk middenveld tot in Sharm-el-Sheikh wordt gehoord.

Vervolgens zal het EESC op 24 en 25 november in Zagreb (Kroatië) debatteren over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan voor de EU. Daarbij zullen drie vragen centraal staan: Hoe zullen de oorlog en de nieuwe status van Oekraïne als kandidaat-lidstaat van invloed zijn op de uitbreiding van de EU en de vooruitzichten voor landen die al langer kandidaat-lidstaat zijn? Wat zullen de consequenties zijn voor de energiekeuzes van Europa en het streven naar koolstofneutraliteit, nu de energieprijzen door het dak gaan waardoor de economie zware klappen krijgt en de vastberadenheid van onze landen om te verduurzamen op de proef wordt gesteld? Wie is er aan de winnende hand en wat gebeurt er aan het front in deze oorlog waarin communicatie een sleutelrol vervult, en hoe gaat Europa om met de zoveelste golf van desinformatie die haar kant op komt? 

Dit jaar zullen vooraanstaande deskundigen en opiniemakers ook van gedachten wisselen en debatteren met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die worstelen met de gevolgen van de oorlog, of het nu gaat om werkgevers die kampen met hoge energierekeningen waardoor hun bedrijf in gevaar komt, werknemers die moeite hebben om hun woning te verwarmen en rond te komen, of activisten die de enorme aantallen vluchtelingen opvangen. Uw organisatie worstelt waarschijnlijk ook met deze problemen, dus misschien wilt u online meedoen. U bent van harte welkom om aan het debat deel te nemen en te helpen de cultuur van constructieve dialoog en op feiten gebaseerde informatie levend te houden in deze donkere tijden, waarin beide bedreigd worden.

Wordt vervolgd dus!

Cillian Lohan
Vicevoorzitter van het EESC voor communicatie