W rubryce „Jedno pytanie do …” prosimy członków EKES-u o wyjaśnienie, dlaczego proponowana opinia jest ważna dla europejskiego prawodawstwa z punktu widzenia zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Tym razem zapytaliśmy o to Tomasza Wróblewskiego, autora opinii na temat strategicznego powództwa zmierzającego do stłumienia debaty publicznej (SLAPP).

EESC: Jest Pan sprawozdawcą opinii SOC/734 „Inicjatywa przeciwko nadużyciom sądowym skierowanym przeciwko dziennikarzom i obrońcom praw”. Ten nieznany skrót - SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) - oznacza strategiczne pozwy przeciwko udziałowi społeczeństwa w demokratycznej debacie. Praktyki SLAPP są szkodliwe dla wolności słowa, a szczególnie dla dziennikarzy śledczych, gdyż prowadzą do zastraszania i nękania ich na drodze sądowej. Aby temu przeciwdziałać, Komisja Europejska proponuje dyrektywę UE przeciwko strategicznemu powództwu zmierzającemu do stłumienia debaty publicznej. Jak EKES ocenia ten wniosek i co powinno zapewnić jego skuteczność?