Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego to nowa nazwa Grupy „Różnorodność Europy” EKES-u.

Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego w EKES-ie

18 maja 2022 r. Grupa „Różnorodność Europy” (Grupa III) w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES-ie) jednomyślnie postanowiła zmienić swoją nazwę na „Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego”. Zmiana wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Séamus Boland, przewodniczący Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego, stwierdził: Kryzys gospodarczy i finansowy, pandemia COVID-19, a obecnie wojna w Ukrainie pokazały, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego aktywnie przyczyniają się do odporności i zrównoważonego rozwoju naszych społeczności. Z powodzeniem reagują na wyzwania, chronią nasze europejskie wartości i mają zasadnicze znaczenie dla realizacji skutecznej polityki. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego są kluczowymi podmiotami na rzecz zrównoważonej przyszłości i należy je za takowe uznać.  

W tym kontekście Grupa postanowiła zmienić swoją nazwę, aby zapewnić zainteresowanym stronom większą jasność co do swojego składu i misji

Zmiana nazwy jest szczególnie aktualna w świetle publikacji sprawozdania końcowego z wyników Konferencji w sprawie przyszłości Europy. W sprawozdaniu proponuje się wzmocnienie istniejących struktur w celu lepszego odzwierciedlenia potrzeb i oczekiwań obywateli UE w procesie decyzyjnym, a w związku z tym wzmocnienie instytucjonalnej roli EKES-u oraz jego pozycji jako pośrednika i gwaranta działań na rzecz demokracji uczestniczącej, takich jak zorganizowany dialog z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i panelami obywatelskimi.

W trakcie kadencji 2020-2023 Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego koncentruje się na temacie „Ubóstwo a rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego w jego zwalczaniu”.

Więcej informacji na temat Grupy można znaleźć na stronie internetowej Komitetu.