Civil társadalmi szervezetek csoportja

2022. május 18-án az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) Sokféleség Európája csoportja (III. Csoport) egyhangú döntéssel nevét Civil társadalmi szervezetek csoportjára változtatta. A névváltoztatás azonnali hatállyal életbe lépett.

Séamus Boland, a Civil társadalmi szervezetek csoportjának elnöke elmondta: „A gazdasági és pénzügyi válság, a Covid19-világjárvány és most az ukrajnai háború is megmutatta, hogy a civil társadalmi szervezetek aktívan hozzájárulnak közösségeink rezilienciájához és fenntarthatóságához. Megoldásokat kínálnak a kihívásokra, védik európai értékeinket, és nélkülözhetetlenek a hatályos szakpolitikák végrehajtásához. A civil társadalmi szervezetek a fenntartható jövő szempontjából elengedhetetlenek, és ezt el kell ismerni.”  

Ezzel összefüggésben a csoport úgy határozott, hogy megváltoztatja nevét, hogy az érintettek számára egyértelműbbé tegye összetételét és küldetését.

A névváltoztatás különösen időszerű most, az Európa jövőjéről szóló konferencia végleges jelentésének közzétételekor. A jelentés a meglévő struktúrák megerősítését javasolja, hogy a döntéshozatali folyamatok során jobban figyelembe vegyék az uniós polgárok igényeit és elvárásait. Ezen belül erősíteni kell az EGSZB intézményi szerepét, és képessé kell tenni a részvételi demokráciával kapcsolatos tevékenységek – mint például a civil szervezetekkel és a polgári vitacsoportokkal folytatott strukturális párbeszéd – levezetésére és biztosítására.

A 2020–2023-as elnökség idején a Civil társadalmi szervezetek csoportja munkájának középpontjában a szegénység és a civil társadalmi szervezeteknek a szegénység elleni küzdelemben betöltött szerepe áll.

A csoportról további információkat talál az EGSZB honlapján.