Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupa ir EESK grupas “Daudzveidība Eiropā” jaunais nosaukums

EESK Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupa

Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) grupa “Daudzveidība Eiropā” (III grupa) 2022. gada 18. maijā vienprātīgi nolēma mainīt savu nosaukumu – tagad tā saucas “Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupa”. Nosaukuma maiņa stājas spēkā nekavējoties.

Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupas priekšsēdētājs Séamus Boland teica: “Ekonomikas un finanšu krīze, Covid-19 pandēmija un – tagad – karš Ukrainā ir apliecinājuši, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas aktīvi veicina mūsu kopienu noturību un ilgtspēju. Tās sniedz risinājumus problēmām, aizstāv mūsu Eiropas vērtības un sniedz būtisku ieguldījumu efektīvas politikas īstenošanā. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir nozīmīgi ilgtspējīgas nākotnes dalībnieki, un tas ir jāatzīst.”  

Šajā saistībā grupa nolēma mainīt savu nosaukumu, lai ieinteresētajām personām sniegtu lielāku skaidrību par tās sastāvu un uzdevumiem.

Nosaukuma maiņa ir īpaši savlaicīga, ņemot vērā galīgā ziņojuma publicēšanu par konferences par Eiropas nākotni rezultātiem. Ziņojumā ierosināts stiprināt esošās struktūras, lai lēmumu pieņemšanas procesā labāk atspoguļotu ES iedzīvotāju vajadzības un vēlmes, un šajā saistībā stiprināt EESK institucionālo lomu un piešķirt tai lielākas pilnvaras kā struktūrai, kas veicina un nodrošina līdzdalības demokrātijas iespējas, piemēram, strukturētu dialogu ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un iedzīvotāju grupām.

2020.–2023. gada prezidija pilnvaru laikā Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupas darbības centrā ir tāds temats kā “Nabadzība un pilsoniskās sabiedrības organizāciju loma tās apkarošanā”.

Plašāka informācija par grupu atrodama EESK tīmekļa vietnē.