door de EESC-groep Maatschappelijke Organisaties

Op 18 mei 2022 heeft de groep Diversiteit Europa (groep III) van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) met algemene stemmen besloten om haar naam te wijzigen in “groep Maatschappelijke Organisaties”. De naamswijziging gaat onmiddellijk in.

Séamus Boland, voorzitter van de groep Maatschappelijke Organisaties, zei: “Tijdens de economische en financiële crisis, de COVID-19-pandemie en nu de oorlog in Oekraïne hebben maatschappelijke organisaties laten zien dat ze actief helpen om voor veerkrachtige en duurzame gemeenschappen te zorgen. Ze dragen oplossingen aan voor problemen, verdedigen onze Europese waarden en zijn essentieel voor de uitvoering van doeltreffend beleid. Maatschappelijke organisaties zijn belangrijke spelers voor een duurzame toekomst en moeten als zodanig worden erkend.”  

In dit verband heeft de groep besloten om haar naam te wijzigen zodat het voor betrokkenen duidelijker wordt hoe ze is samengesteld en waar ze voor staat.

De naamsverandering komt op een passend moment, met name in het licht van de publicatie van het eindverslag over de resultaten van de Conferentie over de toekomst van Europa. In het verslag wordt voorgesteld bestaande structuren te versterken om in het besluitvormingsproces beter aan de behoeften en verwachtingen van de EU-burgers tegemoet te komen en in dit verband de institutionele rol van het EESC te vergroten en het EESC kracht bij te zetten als orgaan dat activiteiten op het gebied van participatieve democratie, zoals de gestructureerde dialoog met maatschappelijke organisaties en burgerpanels, faciliteert en waarborgt.

Tijdens het voorzitterschap 2020-2023 zullen de werkzaamheden van de groep Maatschappelijke Organisaties vooral in het teken staan van “Armoede en de rol van maatschappelijke organisaties bij de bestrijding ervan”.

Meer informatie over de groep is te vinden op de EESC-website.