Digitālās pārkārtošanās un vienotā tirgus novērošanas centrs - Related Publications and other work