Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Cienījamie lasītāji!

Šis oktobris iezīmē jaunu sākumu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai (EESK) – vairāk nekā 40 % Komitejas locekļu ir nule iecelti amatā.
Jaunajiem kolēģiem gatavojoties uzsākt darbu, tuvojas arī jaunā EESK piecu gadu pilnvaru termiņa sākums. Jaunu locekļu ierašanās, katram vedot līdzi savu unikālo pieredzi un entuziasmu, vienmēr ir bijusi vērtīgs iedvesmas avots visai EESK.

Šis jaunais politiskais pilnvaru termiņš sākas laikā, kad Eiropa un Eiropas Savienība saskaras ar vēl nebijuša apmēra problēmām. Koronavīrusa pandēmija turpina nodarīt postu visā kontinentā, izraisot smagu veselības, sociālo un ekonomikas krīzi. Turklāt ārkārtīgi sarežģīta ir arī ģeopolitiskā vide, ar ko saskaras ES.

Turpmākie notikumi

Īsumā

Nāciet pie mums… virtuāli!

EESK uzsāk EESK diskusijas tiešsaistē kā alternatīvu apmeklējumiem uz vietas

EESK Apmeklētāju dienests ik gadu uzņem tūkstošiem apmeklētāju no visas Eiropas un pārējās pasaules, ļoti daudzveidīgo auditoriju iepazīstinot ar Komitejas pasākumiem un Eiropas Savienības darbību.

Tomēr Covid-19 uzliesmojuma dēļ EESK uz laiku ir slēgta ārējiem apmeklētājiem.

Tāpēc EESK uzsāk EESK diskusijas tiešsaistē kā alternatīvu tradicionālajiem apmeklējumiem.

Šo virtuālo tikšanos laikā apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar EESK darbību un lomu ES lēmumu pieņemšanas procesā.

Ja vēlaties rezervēt EESK diskusiju tiešsaistē savas organizācijas locekļiem vai citām ieinteresētajām personām, lūdzu, nosūtiet mums e-pastu uz šādu adresi: visitEESC@eesc.europa.eu.

Gaidīsim jūsu pieteikumus! (cl)

ES un Āfrika – virzība uz līdztiesīgāku partnerību

2020. gada martā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen prezentēja jaunu stratēģiju par Āfriku, kuras mērķis ir pārveidot attiecības starp ES un Āfrikas valstīm. Pirms ilgi gaidītā ES un Āfrikas samita EESK ir spērusi soli tālāk un ierosinājusi ilgtspējīgu ES un Āfrikas partnerību, kas balstīta uz vispārējām cilvēktiesībām, demokrātiskām struktūrām, ilgtermiņa ieguldījumiem infrastruktūrā un pilnīgu organizētās pilsoniskās sabiedrības iekļaušanu.

EESK brīdina par “zaļa” tirdzniecības kara risku

Kopš Kioto protokola parakstīšanas dažādas jurisdikcijas daudzviet pasaulē ir izveidojušas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas. ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma ir visplašākā un senākā, un tā būtu jāpārstrādā saskaņā ar ES klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam līdz 2030. gadam. Septembra plenārsesijā pieņemtajā atzinumā EESK sniedz pārskatu par Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu un par emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu kopumā, kā arī iezīmē pieejas tirdzniecības regulēšanai, ņemot vērā jauno vienošanos par oglekļa tirgiem.

Jaunas publikācijas

“Dessine-moi...” TAGAD tiešsaistē!

Brošūrā ”Dessine-moi...” ir apkopotas 43 liecības, ko laikā no 2020. gada aprīļa līdz septembrim iesūtījuši EESK locekļi no 27 ES dalībvalstīm. Ar aicinājumu “Dessine-moi...”  jeb “Uzzīmē man...” — vārdiem, kas aizgūti no Antuāna de Sent-Ekziperī pasakas “Mazais princis” (Le Petit Prince),— mēs lūdzām Komitejas locekļus pastāstīt par to, kas “nav acīm saredzams”. Ar saviem stāstiem viņi paver mums savu iekšējo pasauli — bagātīgu ainavu, attēlu, krāsu un skaņu mozaīku. Aicinām jūs doties šajā ceļojumā, kurā aizved dziļi personiskie un izjūtām bagātie stāsti.

Pateicamies locekļiem, kuri piedalījās šīs brošūras tapšanā:

Isabel Caño Aguilar, Milena Angelova, Giuseppe Guerini, Adam Rogalewski, Helena de Felipe Lehtonen, Gonçalo Lobo Xavier, Anne Demelenne, Cillian Lohan, Christa Schweng, Georges Dassis, Baiba Miltoviča, Maurizio Reale, Lucie Studničná, Carlos Trias Pintó, Martina Širhalová, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Arnold Puech d'Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Yves Somville, Evangelia Kekeleki, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Sofia Björnsson, Irini Pari, Tatjana Babrauskienė, Reet Teder, Peter Schmidt, Kinga Joó, Philip von Brockdorff, Michalis Antoniou, Gunta Anča, Cristian Pîrvulescu, Claudine Otto, Giulia Barbucci, Laure Batut, Bente Sorgenfrey, Karolina Dreszer-Smalec, Dilyana Slavova, Renate Heinisch, Janusz Pietkiewicz, Jože Smole, Martin Siecker un Arnaud Schwartz.

EESK jaunumi

Sākoties jaunajam pilnvaru termiņam, EESK sastāvā vairāk nekā 40 % jaunu locekļu

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas sastāvā 137 no 329 tās locekļiem ir iecelti pirmo reizi, un oktobrī sāksies Komitejas 2020.–2025. gada pilnvaru termiņš.

Jaunajiem EESK locekļiem pilnvaru termiņš sākas Covid-19 ierobežojumu laikā; tā kā visā Eiropā pieaug inficēšanās gadījumu skaits, Briselē joprojām spēkā ir noteikumi par sociālo distancēšanos un hibrīdsanāksmēm.

EESK noslēdz pilnvaru termiņu, vērtēdama savu ieguldījumu Eiropas projektā

17. septembrī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) pēdējā plenārsesijā pirms jaunā pilnvaru termiņa, kas sāksies oktobrī, rīkoja pilnvaru termiņa noslēguma ceremoniju. Luca Jahier, EESK priekšsēdētājs kopš 2018. gada, pateicās visiem locekļiem un uzsvēra EESK pārstāvēto pilsoniskās sabiedrības organizāciju būtisko ieguldījumu Eiropas projektā.

Covid-19 ir laika deglis Eiropas tūrisma nozarei

Koronavīrusa pandēmija grauj Eiropas tūrisma nozari. Ja Eiropas Savienība nerīkosies ātri, sešu mēnešu laikā puse no uzņēmumiem var būt bankrotējuši, atzinumā norāda Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja.

EESK pauž viedokli par ES minimālo algu tiesību akta nepieciešamību

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir pieņēmusi atzinumu Pienācīgas minimālās algas visā Eiropā, kas ietver tās ieguldījumu pašreizējās ES mēroga debatēs par šo tematu.

Šo izpētes atzinumu ir pieprasījis Eiropas Parlaments pēc Komisijas paziņojuma par ieceri ierosināt tiesību aktu, lai ikvienam Eiropas Savienībā strādājošam cilvēkam garantētu minimālo algu, kas nodrošinātu pienācīgu dzīves līmeni.

Pēc jauniešu protestiem pret klimata pārmaiņām ir pienācis laiks ierādīt viņiem vietu pie sarunu galda

Pašlaik vērojamā ārkārtas situācija klimata jomā ir mobilizējusi miljoniem jauniešu visā pasaulē, un daudzi no viņiem uzskata, ka klimata pārmaiņas būtiski apdraud viņu nākotni. Tajā pašā laikā tieši jaunieši vairākkārt apliecinājuši savu enerģiju, radošumu un motivāciju iebilst pret pašreizējiem neilgtspējīgajiem modeļiem un mudināt lēmumu pieņēmējus vienoties par vērienīgiem politikas pasākumiem. Tomēr joprojām vērojama liela plaisa starp viņu uzklausīšanu un to, kas pēc tās tiek darīts.

Pasaules pārtikas diena: lai īstenotu stratēģiju “No lauka līdz galdam”, ir jāparedz jēgpilni un savlaicīgi pasākumi, norāda EESK

EESK jau vairākus gadus ir aktīvi aicinājusi izstrādāt visaptverošu ES pārtikas politiku, lai nodrošinātu veselīgu uzturu no ilgtspējīgām pārtikas sistēmām, sasaistītu lauksaimniecību ar uzturvērtību un ekosistēmas pakalpojumiem, kā arī nodrošinātu piegādes ķēdes, kas aizsargā visas Eiropas sabiedrības veselību.

Skaidrība par darba ņēmēju statusu var palīdzēt nodrošināt taisnīgus darba nosacījumus platformu ekonomikā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir aicinājusi ES un dalībvalstis strādāt pie tā, lai precizētu nodarbinātības nosacījumus platformu ekonomikā, jo standartizētu definīciju trūkums gan attiecībā uz darba ņēmēju, gan darba devēju statusu var sarežģīt darba tiesību aktu un daudzu darba aizsardzības tiesību piemērošanu.

Bioloģiskā daudzveidība ir trūkstošais sarežģītā ES stratēģiju kopuma elements

Kopš 1992. gada ES cenšas īstenot bioloģiskās daudzveidības stratēģijas, bet bez būtiskiem rezultātiem. Tas izskaidrojams galvenokārt ar sliktu tiesiskā regulējuma piemērošanu valstu līmenī un vajadzīgo pasākumu nepietiekamu finansēšanu.

EESK atzinīgi vērtē Komisijas jauno apņemšanos un pūliņus izstrādāt bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, kurā izvirzīti līdz 2030. gadam sasniedzami mērķi un kura ir viens no virzieniem ES zaļā kursa īstenošanā. 

EESK aicina izstrādāt ES rīcības plānu, lai nodrošinātu globālo piegādes ķēžu taisnīgumu un ilgtspēju

Ieilgusī Covid-19 krīze ir skaidri parādījusi, cik trauslas ir globālās piegādes ķēdes. Ir kļuvis redzams arī tas, cik neaizsargāti ir darba ņēmēji un cik negatīva mūsdienu piegādes ķēdēs ir uzņēmējdarbības ietekme sociālajā, veselības un drošības jomā. Šajā konkrētai politikas rīcībai un lēmumu pieņemšanai izšķirīgajā brīdī gan ES prezidentvalsts Vācija, gan Eiropas Parlaments ir aicinājuši EESK nākt klajā ar ieteikumiem. Divos septembra plenārsesijā pieņemtos atzinumos Komiteja aicina Eiropas Komisiju izstrādāt Eiropas rīcības plānu un izvirzīt obligātus pienācīgas pārbaudes pienākumus globālajās piegādes ķēdēs.

ES izejvielu nozare: EESK aicina veikt kalnrūpniecības digitalizāciju

ES tautsaimniecībā vismaz 30 miljoni darbvietu ir atkarīgas no izejvielu pieejamības, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu nodrošināta ilgtspējīga piekļuve izejvielām, tostarp metāliem, rūpnieciskajiem minerāliem un celtniecības izejvielām, un it īpaši – kritiski svarīgām izejvielām. Pašlaik, Covid-19 pandēmijas laikā, varam pārliecināties, cik nozīmīga ir digitalizācija. 

Aviācija – EESK mudina Komisiju pieņemt visaptverošu atveseļošanas plānu

EESK aicina Eiropas Komisiju izstrādāt visaptverošu ceļvedi Eiropas aviācijas nozares atveseļošanai kopumā, paredzot īpašus resursus, ar ko atbalstīt ikvienu apakšnozari un tās darbaspēku.

Enerģētikas pārkārtošanā ir vajadzīgs skaidrs nākotnes redzējums

Attiecībā uz enerģētikas pārkārtošanu ir vajadzīgs skaidrs politisks redzējums, jo tas ir ne tikai tehnoloģiska rakstura jautājums, bet arī pamatīgs sociāls izaicinājums.

Turpmākā ES ekonomikas pārvaldība: pagrieziena punkts, nevis atgriešanās pie “normālā”

Eiropas Komisijas 2020. gada ekonomikas pārvaldības pārskatīšana notiek veikts īstajā laikā, un ar to būtu jāpaver ceļš uz visaptverošu reformu, iezīmējot pāreju uz pārskatītu un līdzsvaru atguvušu satvaru, nevis jāatgriežas pie “normālā”.

ES teritoriālās attīstības jaunajās rīcībpolitikās jāņem vērā koronavīrusa krīzes sekas

Jaunajā pārskatītajā ES pilsētvides un teritoriālās attīstības programmā ir jāpievēršas Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekām, un kohēzijas politika varētu būt īstais instruments, ar kuru atveseļot Eiropas ekonomiku. Divos septembra plenārsesijā pieņemtos atzinumos EESK izvērtē ES teritoriālo politiku un iezīmē turpmāko virzību.

Grupu jaunumi

Augsta līmeņa atbildes uz Darba devēju grupas vēstuli par ES atveseļošanas budžetu

Materiālu sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

EESK Darba devēju grupa ir saņēmusi no visaugstākā politiskā līmeņa atbildes uz aicinājumu bez kavēšanās vienoties par pārliecinošu atveseļošanas budžetu. 2020. gada jūnijā Darba devēju grupa nosūtīja Eiropadomes locekļiem, kā arī Eiropadomes priekšsēdētājam Charles Michel, Eiropas Komisijas priekšsēdētājai Ursula von der Leyen un Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam David Sassoli vēstuli par šo tematu.

Pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai veltītā vispasaules diena

EESK Darba ņēmēju grupa

Pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai veltītā vispasaules diena, kuru atzīmējām 7. oktobrī, šogad bija svarīgāka kā jebkad. Covid-19 pandēmija ir saasinājusi mūsu sabiedrībā vērojamos trūkumus, it īpaši attiecībā uz pienācīgu darbu, atalgojumu un ienākumiem.

Kādām jābūt ES turpmākās politikas prioritātēm?

EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

Grupas “Daudzveidība Eiropā” loceklis Simo Tiainen, kas pārstāv Somijas Lauksaimniecības produktu ražotāju un mežu īpašnieku centrālo apvienību.

Centieniem nodrošināt Eiropas ekonomisko, sociālo un reģionālo līdzsvaru un uzlabot gan ES nozaru, tostarp lauksaimniecības, gan uzņēmumu konkurētspēju arī turpmāk jābūt ES politikas prioritātei. Mūsu konkurētspējai vajadzētu būt balstītai uz ilgtspējīgu ražošanu, nodarbinātību un ekonomikas izaugsmi.

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

EESK telpās — fotogrāfa Tom Hegen izstāde “Habitat” (“Dzīvotne")

Cilvēka un dabas attiecības — aerofotogrāfijās

EESK telpās būs aplūkojama fotoizstāde ar nosaukumu “Habitat” (“Dzīvotne"), kuras autors ir Tom Hegen, godalgots vācu fotogrāfs un dizainers no Minhenes.

Mākslinieka Tom Hegen darba centrā ir aerofotogrāfijas projekti, kuros attēlots, kā cilvēka darbība ietekmē planētu, un galvenais uzsvars tajos bieži likts uz cilvēka un dabas attiecībām. Projekts “Habitat” aicina skatītājus iepazīt mūsu planētu neierastā perspektīvā, izprast, cik lielā mērā cilvēka darbība ietekmē planētu, un galu galā uzņemties atbildību. Izstādē apkopota 31 fotogrāfija, kas attēlo cilvēka pārveidotas ainavas.

Ekspozīcija, kas tiek rīkota saistībā ar Vācijas prezidentūru ES Padomē, EESK telpās būs aplūkojama no 2020. gada 26. oktobra līdz 30. novembrim (ck)