Európai Migrációs Fórum

2015 januárjában az EGSZB az Európai Bizottsággal együttműködésben megszervezte az  Európai Migrációs Fórum (EMF) első ülését. Ez az Európai Integrációs Fórumból alakult ki, amelynek 2009 és 2014 között 11 ülésére került sor.

Az EMF a civil társadalom és az európai intézmények közötti párbeszéd platformja a migrációval, menedékjoggal és harmadik országbeli állampolgárok integrációjával kapcsolatos kérdésekben. Évente legalább egy alkalommal találkozót szervez a civil társadalmi szervezetek, a helyi és regionális önkormányzatok, a tagállamok és az uniós intézmények képviselőinek részvételével.

Az EMF célja a migráció több szintű, európai irányításában részt vevő fő szereplők közötti koordináció és együttműködés megerősítése. Az EMF célja, hogy több információt nyújtson a legfrissebb politikai fejleményekről, továbbá az is, hogy információkat gyűjtsön arról, hogy regionális, helyi és a legalsó szinteken hogyan hajtják végre az európai politikákat; emellett feladata, hogy segítse a civil társadalmi szervezetek és a szociális partnerek előtt ezen a területen álló főbb kihívások jobb megértését és olyan módszerek azonosítását, amelyekkel jobban lehet támogatni őket a migránsok szükségleteinek megoldására irányuló erőfeszítéseikben.

Az EMF titkársági feladatait az EGSZB „Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgárság” (SOC) szekciójának munkatársai látják el.