ES vietos patarėjų grupė dėl Vietnamo

This page is also available in

ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimas įsigaliojo 2020 m. rugpjūčio 1 d. Į susitarimą įtrauktas Prekybos ir darnaus vystymosi skyrius (13 skyrius), kurio tikslas – skatinti darnų vystymąsi, visų pirma remiant su prekyba ir investicijomis susijusių aspektų svarbą sprendžiant darbo ir aplinkos klausimus. Jame išdėstyti ES ir Vietnamo įsipareigojimai propaguoti darbo teises, aplinkos apaugą ir darnų vystymąsi, kaip apibrėžta tarptautiniuose dokumentuose, pavyzdžiui, TDO konvencijose ir daugiašaliuose aplinkosaugos susitarimuose, įskaitant Paryžiaus susitarimą. Į susitarimą taip pat įtrauktos tokios temos kaip įmonių socialinė atsakomybė, biologinė įvairovė, tvari miškotvarka ir prekyba miškininkystės produktais, tvarus gyvųjų jūrų išteklių ir akvakultūros produktų valdymas.

Prekybos ir darnaus vystymosi skyriuje taip pat numatoma, kad kiekviena susitarimo Šalis įsteigia savo vietos patarėjų grupę, kurią sudaro nepriklausomos atstovavimo organizacijos, užtikrinant subalansuotą ekonominių, socialinių ir aplinkos srities suinteresuotųjų subjektų, įskaitant, be kitų, darbdavių ir darbuotojų organizacijas, verslo grupes ir aplinkos organizacijas, atstovavimą.

ES vietos patarėjų grupę pagal ES ir Vietnamo LPS sudaro Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai ir kitų Europos pilietinės visuomenės organizacijų atstovai.

Pagrindinis vietos patarėjų grupės tikslas – konsultuoti Prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus įgyvendinimo klausimais, Šalims pateikiant savo nuomonę ar rekomendacijas.