Az EU–Vietnám belső tanácsadó csoport

Az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás 2020. augusztus 1-jén lépett hatályba. A megállapodásban szerepel egy kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezet (13. fejezet), amelynek célja a fenntartható fejlődés előmozdítása, különösen a munkaügyi és környezetvédelmi kérdések kereskedelemmel és beruházással kapcsolatos szempontjai hozzájárulásának előmozdítása révén. A fejezet tartalmazza az EU és Vietnám arra vonatkozó kötelezettségvállalásait, hogy előmozdítsák a munkavállalói jogokat, a környezetvédelmet és a fenntartható fejlődést, amint azt különböző nemzetközi jogi eszközök, például az ILO-egyezmények és a többoldalú környezetvédelmi megállapodások – köztük a Párizsi Megállapodás – meghatározzák. Olyan területekre is kiterjed, mint a vállalati társadalmi felelősségvállalás, a biológiai sokféleség, a fenntartható erdőgazdálkodás és az erdészeti termékek kereskedelme, valamint az élő tengeri erőforrásokkal és az akvakultúra-termékekkel való fenntartható gazdálkodás.

A kereskedelemről és a fenntartható fejlődésről szóló fejezet arról is rendelkezik, hogy az egyes felek belső tanácsadó csoportokat hozzanak létre, amelyek független képviseleti szervezetekből állnak, biztosítva a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi érdekelt felek – többek között a munkáltatói és munkavállalói szervezetek, az üzleti csoportok és a környezetvédelmi szervezetek – kiegyensúlyozott képviseletét.

Az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás keretében működő uniós belső tanácsadó csoport az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és más európai civil társadalmi szervezetek tagjaiból áll.

A belső tanácsadó csoport elsődleges célja a kereskedelemmel és fenntartható fejlődéssel foglalkozó fejezet végrehajtásával kapcsolatos tanácsadás olyan formában, hogy a csoport álláspontokat vagy ajánlásokat terjeszt a felek elé.