Unutarnja savjetodavna skupina EU-a za Vijetnam

Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama stupio je na snagu 1. kolovoza 2020. Sporazum uključuje poglavlje o trgovini i održivom razvoju (poglavlje 13.) , čiji je cilj promicanje održivog razvoja, i to posebno razvojem doprinosa trgovine i ulaganja pitanjima rada i okoliša. Sadržava obveze EU-a i Vijetnama u pogledu promicanja radničkih prava, zaštite okoliša i održivog razvoja, koje su definirane međunarodnim instrumentima kao što su konvencije ILO-a i multilateralni sporazumi o okolišu, uključujući i Pariški sporazum. Obuhvaća i područja kao što su društveno odgovorno poslovanje, biološka raznolikost, održivo upravljanje šumama i trgovina šumskim proizvodima te održivo upravljanje živim morskim resursima i proizvodima akvakulture.

Poglavljem o trgovini i održivom razvoju predviđeno je i da svaka stranka uspostavi unutarnju savjetodavnu skupinu sastavljenu od predstavnika neovisnih organizacija, pri čemu se osigurava uravnotežena zastupljenost dionika koji se bave gospodarskim, socijalnim i ekološkim pitanjima, uključujući, među ostalim, organizacije poslodavaca i radnika, poslovne skupine i organizacije za zaštitu okoliša.

Unutarnja savjetodavna skupina EU-a u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama sastoji se od članova Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i drugih europskih organizacija civilnog društva.

Primarna je svrha Unutarnje savjetodavne skupine pružati savjete o provedbi poglavlja o trgovini i održivom razvoju podnošenjem stajališta ili preporuka strankama.