Energiaügy

A múltban Európa energiaellátásának nagy részét gyakran költséges és szennyező erőforrásokból biztosította, sokszor harmadik országokból történő importtal. Ez a modell fenntarthatatlanná vált. Az éghajlatváltozás az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére kényszeríti a társadalmat, miközben Európa energiabiztonsága továbbra is veszélyben van.

Melyek az EGSZB céljai az energiapolitikát illetően?

  • Nyitott módon kívánunk foglalkozni az energiaforrások termelésének és felhasználásának változásaihoz kapcsolódó szociális kérdésekkel.
  • Lehetővé kívánjuk tenni az ipar számára, hogy kihasználja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átmenet technológiai és gazdasági lehetőségeit, miközben foglalkozni szeretnénk az energiaköltség-emelkedéssel, piaci torzulásokkal és a megbízható energiaellátással kapcsolatos aggodalmaival is.
  • Védeni kívánjuk a fogyasztók, különösen az energiaszegénység által fenyegetett, sebezhető csoportok érdekeit az energiához való hozzáférés, az ár és a választási lehetőségek tekintetében, miközben képessé szeretnénk tenni őket arra, hogy aktív piaci résztvevőkké váljanak.
  • Biztosítani szeretnénk, hogy a polgárokat bevonják az uniós energiapolitika tervezésébe.

Hogyan kívánja megvalósítani az EGSZB e célkitűzéseket?

Az EGSZB – véleményei, rendezvényei és az európai energiaügyi párbeszéd útján – szerepet vállal az EU energiapolitikáiban, mindenekelőtt az Európai Bizottság „energiauniója” kapcsán.

  • Az energiaunió 2015-ben történt létrehozása óta az EGSZB számos véleményt alkotott, főként olyan, nagy csomagokra reagálva, mint a Tiszta energia minden európainak.
  • Az EGSZB egy „európai energiaügyi párbeszédet”, amelyben Európa különböző részeiben működő szakértők, érdekcsoportok és politikai döntéshozók vesznek részt. Ennek egyik fő eleme az energiaunió állapotáról szóló jelentés témájában rendezett évenkénti meghallgatás, melynek célja, hogy az európai polgárok és szervezett civil társadalom által előadott elképzeléseket és kérdéseket közvetítse az EU politikai döntéshozói felé.
  • Az EGSZB-tagok közmeghallgatásokat és konferenciákat szerveznek, és aktívan részt vesznek olyan külső rendezvényeken, mint az energiaipari infrastruktúra fóruma, az Európai Nukleáris Energia Fórum vagy a lakossági energiafórum.