Paskutinis kvietimas teikti projektus 2021 m. EESRK pilietinės visuomenės premijai už klimato srities veiksmus gauti

This page is also available in

Galutinė paraiškų pateikimo data – birželio 30 d.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) kviečia pilietinės visuomenės organizacijas ir asmenis, įgyvendinančius išradingus kovos su klimato kaita projektus, teikti paraiškas 2021 m. pilietinės visuomenės premijai gauti.

Šiais metais šis pavyzdinis apdovanojimas vainikuos iniciatyvas, kuriomis prisidedama prie Europos žaliojo kurso įgyvendinimo sėkmės.

Todėl EESRK domina projektai, kurie padeda keisti nusistovėjusias normas ir elgseną ir įkvepia žmones ne gilinti klimato kaitos problemą, o padėti ją spręsti. Mūsų konkurso potencialūs kandidatai siekia, kad vietos ekonomika taptų žalesnė, arba skatina kurti neutralaus poveikio klimatui visuomenę vietos ar regionų lygmeniu.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2021 m. birželio 30 d. 10.00 val. (Briuselio laiku).

EESRK – ES lygmeniu atstovaujantis profesinėms sąjungoms, NVO ir darbdavių organizacijoms – pirmą kvietimą dalyvauti konkurse dėl premijos, kurios bendra vertė – 50 000 EUR, paskelbė balandžio mėn. Per premijos įteikimo ceremoniją, kuri, priklausomai nuo visuomenės sveikatos padėties, turėtų vykti 2021 m. gruodžio 8–9 d. Briuselyje vyksiančios EESRK plenarinės sesijos metu, EESRK apdovanos iki penkių nugalėtojų.

EESRK Pilietinės visuomenės premija gali būti apdovanotos visos pilietinės visuomenės organizacijos, oficialiai įregistruotos Europos Sąjungoje ir veikiančios vietos, regionų, nacionaliniu ar Europos lygmeniu. Į premiją taip pat gali pretenduoti ES gyvenantys pavieniai asmenys. Konkursui siūlomos tinkamos iniciatyvos ir projektai turi būti vykdomi Europos Sąjungoje ir privalo būti jau įgyvendinti arba dar tebevykdomi.

Projektai, kurie yra planuojami, bet iki 2021 m. birželio 30 d. dar nepradėti įgyvendinti, nėra tinkami.

Visą reikalavimų sąrašą ir internetinę paraiškos formą rasite EESRK interneto svetainėje http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

 

IŠSAMIAU APIE ŠIŲ METŲ PREMIJOS TEMĄ

Šiais metais EESRK Pilietinės visuomenės premiją teiks už išskirtinius projektus ir iniciatyvas, apimančius bent vieną iš šių siekių:

 • skatinti visapusišką pilietinės visuomenės dalyvavimą ir (arba) pripažinimą pereinant prie neutralaus poveikio klimatui visuomenės;
 • skatinti piliečių dalyvavimą diskusijose klimato kaitos klausimais;
 • rengti ir (arba) įgyvendinti projektus, kuriais būtų įkvėptas ir skatinamas pavienių asmenų perėjimas prie klimatui nekenkiančio gyvenimo būdo vietos aplinkoje ir darbovietėse, įskaitant darbdavių ar darbuotojų organizacijų vykdomą veiklą;
 • skatinti vartotojų informuotumą apie klimato kaitą arba elgsenos ir socialinių normų pokyčius atsižvelgiant į klimato krizę;
 • rengti ir (arba) įgyvendinti projektus, kuriais skatinama aktyvi klimato politika vietos, regionų, nacionaliniu ar Europos lygmeniu;
 • skatinti klimato teisingumą plačiąja prasme, atsižvelgiant į žmogaus teises ir įmonių socialinę atsakomybę; skatinti sąmoningumą klimato klausimais platesnėje, įvairesnėje ir (arba) nepalankioje padėtyje esančių ar marginalizuotų asmenų auditorijoje; užtikrinti, kad pereinant prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ir visuomenės nė viena gyventojų grupė neliktų nuošalyje;
 • propaguoti švietimą klimato kaitos klausimais visų ugdymo lygmenų įstaigose; kurti ir įgyvendinti projektus, kurie didina vaikų ir jaunimo sąmoningumą klimato kaitos ir jai skirtų sprendimų požiūriu;
 • didinti informuotumą apie klimato kaitos poveikį ir propaguoti veiksmus, kuriais siekiama didinti atsparumą ir prisitaikymą prie klimato kaitos;
 • skatinti pilietinės visuomenės dalyvavimą įgyvendinant klimato politiką vietos, regionų, nacionaliniu ar Europos lygmenimis;
 • puoselėti aktyvų pilietiškumą ir įgalėjimą dalyvaujant projektuose, kurie skatina teisingą pertvarką ir kuria naujus piliečių sąveikos būdus, tuo prisidedant prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos;
 • skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą siūlant ir įgyvendinant klimato politikos sprendimus, taip pat užtikrinant jaunimo įgalėjimą įsitraukti į sprendimų priėmimo procesus klimato ir aplinkos politikos klausimais vietos, regionų, nacionaliniu ar Europos lygmenimis.

 

PILIETINĖS VISUOMENĖS PREMIJA

2021 m. EESRK pilietinės visuomenės premiją teiks jau 12-ąjį kartą. Šia premija kiekvienais metais, kurie skirti vis kitai ES aktualiai temai, apdovanojami ir skatinami pilietinės visuomenės organizacijų ir (arba) pavienių asmenų, svariai prisidėjusių propaguojant bendras vertybes, kuriomis didinama Europos sanglauda ir integracija, nuopelnai ir iniciatyvos.

Prašytume Jūsų paraginti savo šalies ar tinklo pilietinės visuomenės organizacijas teikti paraiškas 2021 m. EESRK pilietinės visuomenės premijai gauti ir taip padėti pripažinti vertingus projektus.