Ultima invitație de depunere a proiectului dumneavoastră pentru Premiul CESE pentru societatea civilă pe 2021 privind combaterea schimbărilor climatice

Data-limită pentru depunerea cererilor: 30 iunie

Comitetul Economic și Social European (CESE) invită organizațiile societății civile și persoanele care desfășoară proiecte creative de combatere a schimbărilor climatice să își depună candidatura pentru Premiul pentru societatea civilă 2021.

Anul acesta, premiul emblematic va recompensa inițiative care vor contribui la succesul Pactului verde european.

Prin urmare, CESE caută proiecte care contribuie la o schimbare a normelor și a comportamentelor și care îi inspiră pe oameni să devină mai degrabă parte a soluției climatice decât a problemei. Potențialii candidați depun eforturi pentru ca economiile locale să devină mai verzi sau pentru a impulsiona tranziția către societăți cu emisii nete egale cu zero la nivel local sau regional.

Termenul de depunere a candidaturilor este 30 iunie 2021, ora 10:00 (ora Bruxelles-ului).

CESE – care este vocea sindicatelor, a ONG-urilor și a organizațiilor patronale la nivelul UE – a lansat invitația la depunerea candidaturilor pentru premiu, cu o valoare totală de 50 000 EUR, în luna aprilie. Premiul va fi decernat unui număr maxim de cinci câștigători în cadrul unei ceremonii de decernare a premiilor, prevăzută să aibă loc la Bruxelles, în perioada 8-9 decembrie 2021, în funcție de situația sanitară.

Premiul CESE pentru societatea civilă este deschis tuturor organizațiilor societății civile înregistrate oficial în Uniunea Europeană și care își desfășoară activitatea la nivel local, regional, național sau european. Își pot depune candidatura și persoane fizice cu domiciliul în UE. Pentru a fi eligibile, inițiativele și proiectele trebuie să se desfășoare în UE și trebuie să fi fost deja puse în aplicare sau să fie încă în curs de desfășurare.

Cele planificate, dar a căror punere în aplicare nu a început încă la data de 30 iunie 2021, vor fi excluse.

Prezentarea completă a cerințelor și formularul de candidatură online sunt disponibile pe site-ul internet al CESE: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE DESPRE TEMA EDIȚIEI DIN ACEST AN

În acest an, CESE va decerna Premiul pentru societatea civilă proiectelor și inițiativelor remarcabile care acoperă cel puțin una dintre următoarele teme:

 • promovarea implicării depline și/sau a acceptării societății civile în tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic;
 • promovarea participării cetățenilor la dezbaterea privind schimbările climatice;
 • conceperea/punerea în aplicare de proiecte care să inspire și să promoveze o tranziție către stiluri de viață favorabile climei pentru oameni în mediul lor și la locurile lor de muncă, inclusiv de către angajatori sau organizațiile lucrătorilor;
 • promovarea sensibilizării consumatorilor cu privire la schimbările climatice sau încurajarea schimbărilor comportamentale și a schimbărilor de norme sociale în contextul crizei climatice;
 • conceperea/punerea în aplicare de proiecte care promovează politici climatice active la nivel local/regional/național sau european;
 • promovarea justiției climatice în sens larg, ținând seama de drepturile omului și de responsabilitatea socială a întreprinderilor; încurajarea sensibilizării cu privire la schimbările climatice în rândul unui public mai larg, mai diversificat și/sau defavorizat/marginalizat; asigurarea faptului că nicio categorie socială nu este lăsată în urmă în tranziția către o economie și o societate neutre din punct de vedere climatic;
 • promovarea educației în domeniul climei în școlile de toate nivelurile; conceperea/punerea în aplicare a unor proiecte care să sensibilizeze copiii și tinerii cu privire la schimbările climatice și la soluțiile la acestea;
 • sensibilizarea cu privire la impactul schimbărilor climatice și promovarea acțiunilor care vizează creșterea rezilienței și adaptarea la schimbările climatice;
 • promovarea implicării societății civile în punerea în aplicare a politicilor climatice la nivel local/regional/național sau european;
 • promovarea cetățeniei active și a emancipării prin implicarea în proiecte care promovează o tranziție echitabilă și creează noi interacțiuni civice care conduc la o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei;
 • promovarea implicării active a tinerilor în propunerea și punerea în aplicare a unor soluții în domeniul climei, precum și capacitarea tinerilor pentru a se implica în procesele decizionale privind politicile climatice și de mediu la nivel local/regional/național sau european.

 

DESPRE PREMIUL SOCIETĂȚII CIVILE

În 2021, CESE va decerna cel de-al 12-lea Premiu pentru societatea civilă. Dedicat an de an unei alte teme de interes major pentru UE, premiul recompensează și încurajează inițiativele și realizările organizațiilor societății civile și/sau ale persoanelor care au contribuit în mod semnificativ la promovarea valorilor comune care consolidează coeziunea și integrarea europeană.

Vă rugăm să încurajați organizațiile societății civile din țara și din rețeaua dumneavoastră să își depună candidatura pentru ediția din 2021 a Premiului CESE pentru societatea civilă, contribuind astfel la recompensarea unor proiecte valoroase.

Work organisation