Zadnji poziv, da svoj projekt prijavite za nagrado EESO za civilno družbo 2021, namenjeno podnebnim ukrepom

Zadnji dan za prijave: 30. junij

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) vabi organizacije civilne družbe in posameznike, ki izvajajo ustvarjalne projekte za obvladovanje podnebnih sprememb, naj se prijavijo za nagrado za civilno družbo 2021.

Letos bo EESO s to pomembno nagrado počastil pobude, ki prispevajo k uspehu evropskega zelenega dogovora.

EESO zato zanimajo projekti, ki pomagajo spreminjati norme in vedenje ter navdihujejo in spodbujajo ljudi, naj postanejo del reševanja podnebja in ne problema. Iščemo kandidate, ki si prizadevajo za ustvarjanje okolju prijaznejših lokalnih gospodarstev in pospeševanje prehoda na družbe z neto ničelnimi emisijami na lokalni ali regionalni ravni.

Rok za oddajo prijav je 30. junij 2021 do 10.00.

EESO – ki je glas sindikatov, nevladnih organizacij in organizacij delodajalcev na ravni EU – je aprila objavil razpis za nagrado v skupni vrednosti 50 000 EUR. Nagrado bo prejelo največ pet kandidatov, in sicer na slovesni podelitvi, ki naj bi potekala 8. in 9. decembra 2021 v Bruslju, če bodo zdravstvene razmere to dopuščale.

Za nagrado EESO za civilno družbo se lahko potegujejo vse organizacije civilne družbe, ki so uradno registrirane v Evropski uniji in delujejo na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni. Prijavijo se lahko tudi posamezniki, ki živijo v EU. Upoštevane bodo pobude in projekti, ki se izvajajo v EU. Biti morajo že izvedeni ali pa se še izvajati.

Načrtovane pobude, ki se do 30. junija 2021 še ne bodo začele izvajati, bodo izločene.

Pogoji za sodelovanje in spletna prijavnica so na voljo na naši spletni strani: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

 

VEČ O TEMI LETOŠNJE NAGRADE

EESO bo letos svojo nagrado za civilno družbo podelil izjemnim projektom in pobudam z enega ali več naslednjih področij:

 • spodbujanje polnega vključevanja in/ali sprejemanja civilne družbe pri prehodu na podnebno nevtralno družbo;
 • spodbujanje sodelovanja državljanov v razpravi o podnebju;
 • snovanje/izvajanje projektov, ki navdihujejo in spodbujajo prehod na okolju prijazen življenjski slog posameznikov v njihovem lokalnem okolju in na delovnem mestu, vključno s projekti delodajalcev ali delavskih organizacij;
 • spodbujanje okoljske ozaveščenosti potrošnikov ali sprememb vedenjskih vzorcev in družbenih norm v povezavi s podnebno krizo;
 • snovanje/izvajanje projektov zagovorništva za aktivne podnebne politike na lokalni/regionalni/nacionalni ali evropski ravni;
 • spodbujanje podnebne pravičnosti v širšem smislu ob upoštevanju človekovih pravic in družbene odgovornosti podjetij; spodbujanje okoljske ozaveščenosti širših, bolj raznolikih ali prikrajšanih/marginaliziranih ciljnih skupin; zagotavljanje, da pri prehodu na podnebno nevtralno gospodarstvo in družbo nobena družbena skupina ne bo zapostavljena;
 • spodbujanje izobraževanja o podnebju v šolah na vseh ravneh; snovanje/izvajanje projektov za ozaveščanje otrok in mladih o podnebnih spremembah in rešitvah zanje;
 • ozaveščanje o vplivih podnebnih sprememb in spodbujanje ukrepov za povečanje odpornosti na podnebne spremembe in prilagajanje nanje;
 • spodbujanje vključevanja civilne družbe v izvajanje podnebnih politik na lokalni/regionalni/nacionalni ali evropski ravni;
 • spodbujanje aktivnega državljanstva in odgovornosti s sodelovanjem v projektih, ki podpirajo pravičen prehod in ustvarjajo nove interakcije z državljani, ki vodijo k podnebno nevtralnemu gospodarstvu;
 • spodbujanje aktivnega sodelovanja mladih pri predlaganju in izvajanju podnebnih rešitev ter opolnomočenje mladih, da se bodo vključili v procese odločanja o podnebnih in okoljskih politikah na lokalni/regionalni/nacionalni ali evropski ravni.

 

O NAGRADI ZA CIVILNO DRUŽBO

EESO bo leta 2021 podelil 12. nagrado za civilno družbo. Namen letne nagrade, ki je vsako leto posvečena drugi pomembni temi za EU, je nagraditi in spodbuditi pobude in dosežke organizacij civilne družbe in/ali posameznikov, ki so znatno prispevali k ohranitvi skupnih vrednot, na katerih temeljita evropska kohezija in povezovanje.

Vljudno vas vabimo, da organizacije civilne družbe v svoji državi ali mreži spodbudite k prijavi za nagrado EESO za civilno družbo 2021 in s tem pripomorete k priznanju dragocenih projektov.

Work organisation