Būsima ES prekybos politika turi būti atvira, sąžininga, įtrauki ir tvari

Plenarinėje sesijoje vykusioje diskusijoje dėl būsimos ES prekybos politikos besikeičiančiame pasaulyje EESRK pabrėžė, kad tik atvira, sąžininga, įtraukia ir tvaria prekyba būtų užtikrintas atsparus atsigavimas ir įmonių bei žmonių gerovė. Komitetas taip pat pripažino svarbų Pasaulio prekybos organizacijos vaidmenį šioje srityje.

Prekybos padėtis pasaulyje rodo, kad atsigavimas tebėra įvairialypis.

EESRK pirmininkė Christa Schweng teigė: „Tarptautinė prekyba turėtų būti laisva, sąžininga, tvari ir nuspėjama. Tai labai svarbu mūsų įmonėms ir žmonėms. Tik tvari prekyba užtikrins atsparų ir tvarų atsigavimą po COVID-19 pandemijos.“

Spalio mėn. plenarinėje sesijoje EESRK priėmė Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) generalinio direktoriaus pavaduotoją, ambasadorių Jean-Marie Paugamą, kuris teigiamai įvertino tarptautinės prekybos sistemos atsparumą pandemijos metu: „Pradžioje daugėjo ribojamųjų priemonių prekybai, tačiau gana greitai valstybės pasirinko bendradarbiavimo ir palankesnių sąlygų sudarymo kelią.“

Su diskusijomis susijusia nuomone savo iniciatyva „Naujos kartos prekyba ir darnus vystymasis. 15 punktų veiksmų plano peržiūra“ EESRK siekia užtikrinti, kad šį kartą „vertybėmis grindžiamos prekybos darbotvarkės“ idėja būtų aiškiai išdėstyta kaip neatsiejama ES prekybos strategijos dalis.

Nuomonės pranešėja Tanja Buzek ypač pabrėžė, kad ne iki galo vykdomi darbo ir aplinkos klausimų skyriuose numatyti teisiškai privalomi įsipareigojimai: „Siūlome atlikti plataus užmojo peržiūrą, kuria būtų įtvirtintas modernizuotas sankcijomis grindžiamas vykdymo užtikrinimo metodas, numatant griežtesnę pilietinės visuomenės vykdomą stebėseną, novatoriškas priemones ir didesnį sverto poveikį prekybos ir darnaus vystymosi (PDV) skyrių atžvilgiu.

„Non aes sed fides“ – ne pinigai, bet pasitikėjimas

J. M. Paugam pirmenybę teikia pasitikėjimo sistema, kurį daugelis suinteresuotųjų subjektų ir valstybių ilgą laiką griovė, atkūrimui. „Pirmiausia turime atkurti minimalų pasitikėjimo lygį, nes be jo negali vykti jokios derybos“, – teigia J. M. Paugam ir aiškiai priduria, kad vertingiausias PPO turtas yra „non aes sed fides“ – ne pinigai, bet pasitikėjimas.

Remdamasis neseniai svetainėje „Borderlex“ paskelbtu Davido Henigo straipsniu ir jo pateiktais trimis galimais PPO „atgimimo, dezintegracijos arba regresijos“ scenarijais, J. M. Paugam pasirinko „rekonstrukcijos“ scenarijų. Todėl ES ir Europos pilietinė visuomenė turėtų aktyviai dalyvauti, nes, kaip teigia J. Buzek, „be pilietinės visuomenės tvarumo nėra“.

Baigdama renginį Ch. Schweng pareiškė: „Aktyvus visų organizuotos pilietinės visuomenės segmentų dalyvavimas ir pritarimas yra pagrindinis tvarios prekybos sistemos, kuri naudinga žmonėms, elementas“. (at)