Viitoarea politică comercială a UE trebuie să fie deschisă, echitabilă, favorabilă incluziunii și durabilă

Într-o dezbatere în plen privind viitorul politicii comerciale a UE într-o realitate globală în schimbare, CESE a subliniat că un comerț deschis, echitabil, favorabil incluziunii și durabil este singurul comerț care ar asigura o redresare rezilientă și ar asigura prosperitate pentru întreprinderi și cetățeni. De asemenea, a recunoscut rolul esențial al Organizației Mondiale a Comerțului în acest efort.

Tabloul situației comerțului la scară globală arată că redresarea rămâne eterogenă.

Președinta CESE, Christa Schweng, a comentat: „Comerțul internațional ar trebui să fie liber, echitabil, durabil și previzibil. Este vital pentru întreprinderile noastre și pentru cetățeni. Comerțul durabil este singurul comerț care va oferi o redresare rezilientă și durabilă după pandemia de COVID-19”.

În cadrul sesiunii plenare din octombrie, CESE l-a găzduit pe ambasadorul Jean-Marie Paugam, director general adjunct al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), care și-a exprimat convingerea că sistemul comercial internațional și-a dovedit reziliența în fața pandemiei. „La început, am asistat la o proliferare a măsurilor restrictive în materie de comerț, dar destul de repede statele au ales calea măsurilor de cooperare și facilitare”.

În avizul din proprie inițiativă „Comerțul și dezvoltarea durabilă în cadrul programului Next Generation EU – Revizuirea planului de acțiune cu 15 puncte”, care are legătură cu dezbaterea, CESE își propune să se asigure că, de această dată, mesajul privind o „agendă comercială bazată pe valori” este prezentat în mod clar în cadrul strategiei comerciale a UE.

Raportoarea avizului, Tanja Buzek, a atras atenția asupra faptului că capitolele privind munca și mediul nu garantează respectarea deplină a angajamentelor lor obligatorii din punct de vedere juridic. „Propunem o revizuire ambițioasă, care să includă o abordare actualizată a punerii în aplicare a legislației, sub rezerva sancțiunilor și cu o monitorizare mai strictă din partea societății civile, utilizând instrumente inovatoare și sporind efectul de levier pentru capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă”.

„Non aes sed fides” - nu bani, ci încredere

Dl Paugam a stabilit ca prioritate restabilirea încrederii în sistemul care a fost multă vreme subminat de multe părți interesate și state. „Ceea ce trebuie să reconstruim este în primul rând nivelul minim de încredere, deoarece fără el nu poate avea loc nicio negociere”, subliniind că cel mai de preț atu al OMC este principiul „non aes sed fides” – „nu bani, ci încredere”.

Pe baza unui articol publicat recent în Borderlex de David Henig și a celor trei scenarii posibile pe care le cuprinde privind OMC, „renaștere, dezintegrare sau regres”, domnul Paugam a ales „reconstrucția”. Prin urmare, UE și societatea civilă europeană ar trebui să fie implicate activ pentru că, așa cum a spus dna Buzek: „Nu există durabilitate fără societatea civilă”.

La încheierea manifestării, dna Schweng a declarat: „Participarea activă și adeziunea societății civile organizate, în toate componentele sale, este un element esențial al unui sistem comercial durabil aflat în serviciul oamenilor”.