A „COP” ad hoc csoport

Az EGSZB 2022 februárjában létrehozta az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye Feleinek Konferenciájával (COP) foglalkozó ad hoc csoportot annak érdekében, hogy az EGSZB stratégiaibb, inkluzívabb és állandóbb szerepet vállaljon az UNFCCC-folyamatban.

Az ad hoc csoport célja, hogy megerősítse az EGSZB részvételét a COP éves ülésein, biztosítva eközben a folyamatosságot és az EGSZB valamennyi érintett szervének stratégiai szerepvállalását a folyamatban. Az ad hoc csoport létrehozása illusztrálja az EGSZB folyamatos, egész éves éghajlat-politikai tevékenységét, és lehetővé teszi számára, hogy az UNFCCC-folyamaton túlmutatva további és változatosabb lépéseket tegyen. A csoport racionalizálná az EGSZB éghajlat-politikai erőfeszítéseit, így az EGSZB jobban hozzájárulna a nemzetközi éghajlat-politikai irányítási folyamathoz, és ezáltal érdemibb hatást gyakorolna az EU 2050-re vonatkozó klímasemlegességi célkitűzésére.

Az ad hoc csoportban részt vesznek a Munkáltatók csoportját, a Munkavállalók csoportját és a Civil társadalmi szervezetek csoportját képviselő tagok, valamint egy ifjúsági képviselő.

A csoportot a következő feladatokkal bízták meg:

  • ismeretek szerzése az UNFCCC folyamatáról és a tárgyalások fő kérdéseinek nyomon követése; ez magában foglalhatja az ad hoc csoport tagjainak (és az EGSZB COP-delegációjának) speciális képzését,
  • átfogó éves munkaprogram kidolgozása, amely elsősorban a COP következő ülésére összpontosít, és tartalmazza a legfontosabb mérföldköveket (vélemények, rendezvények, egyéb), az érdekelt felek és partnerek azonosítását, valamint a kommunikációs stratégiát és a különböző információforrásokat (például IPCC-jelentések közzététele),
  • stratégiai ágazatközi megközelítés alkalmazása az EGSZB különböző csoportjaival és szerveivel való szoros együttműködés révén, valamint a COP tevékenységeinek az EGSZB-szervek munkájába való beépítésével és az EGSZB munkájának a COP tevékenységiben való érvényesítésével kapcsolatos irányítás megkönnyítése (például az EGSZB vonatkozó véleményei és más folyamatban lévő munkák összekapcsolása),
  • adott esetben hozzájárulás az EGSZB COP-delegációjának előkészítő munkájához (a delegáció éves összetételét az 50%-os folytonossági szabály alapján kell kialakítani, és egy további ifjúsági küldöttet is magában kell foglalnia),
  • az EGSZB COP-ról szóló állásfoglalásának előkészítését illető koordináció. Az állásfoglalásnak összhangban kell lennie a következő COP prioritásaival és az UNFCCC tárgyalási folyamataival, és azt legalább két hónappal a COP ülése előtt el kell fogadni,
  • rendszeres kapcsolattartás a NAT elnökségével és az EGSZB érintett szerveivel annak biztosítása érdekében, hogy a COP-folyamat központi szerepet kapjon az EGSZB döntéshozatali folyamatában,
  • évente legalább három alkalommal jelentéstétel az EGSZB Elnökségének.

Downloads

Activity report 2022-2023 Ad-hoc group con COP